Literacki

Biblia Gdańska, 1881

Pieśń nad Pieśniami

Autor:
Salomon i jego pieśniarze (?) oraz późniejsi redaktorzy.
Czas:
960-931 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Izrael.
Cel:
Zachęta do przeżywania miłości małżeńskiej.
Temat:
Piękno miłości małżeńskiej.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych.  Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino.  Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.  Pociągnijże mię, a pobieżymy za toba. Wprowadził mię król do pokojów swoich; przetoż się w tobie radować i weselić będziemy milości twoje raczej niż wino; bo uprzejmi milują cię.  Czarnamci, alem wdzięczna, o córki Jeruzalemskie! Jestem jako namioty Kedarskie, jako opony Salomonowe.  Nie patrzajcie na mię, żem jest śniada; bo mię opalilo słonce.Synowie matki mojej rozpaliwszy się przeciwko mnie, postanowili mię, abym strzegła winnic; a winnicy mojej, którąm miała, nie strzegłam.  Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz? gdzie trzodzie dajesz odpoczywać w południe? albowiem przeczżebym miała być jako obłąkana przy trzodach towarzyszów twoich?  Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza między niewiastami! wynijdźże śladem trzody, a paś koźlatka twoje przy budach pasterzy.  Przyrównywam cię, o przyjaciółko moja! jeździe w wozach Faraonowych.  Jagody lica twego klejnotami są ozdobione, a szyja twoja łańcuchami.  Naczynimyć klejnotów złotych z nakrapianiem srebrnem.  Dotąd, pokąd król jest u stołu, szpikanard mój wydaje wonność swoję.  Jako snopek myrry jest mi miły mój na piersiach moich odpoczywający.  Miły mój jest mi jako grono cyprowe na winnicach, w Engaddy.  O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna! oczy twoje jako oczy gołębicy.  O jakoś ty jest piękny, miły mój! i jako wdzięczny! nawet i to łoże nasze zieleni się.  Belki domów naszych są cedrowe, a stropy nasze jodłowe.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia gdańska – przekład Pisma Świętego na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org