Przekład literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 I zawołał Mojżesza, i mówił mu Pan z przybytku świadectwa, mówiąc:  Mów synom Izraelowym i rzeczesz do nich: Człowiek, któryby z was ofiarował ofiarę JAHWE z bydła, to jest z wołów a z owiec, ofiarując ofiary,  jeśliby całopalenie było ofiara jego, i z rogatego bydła samca bez makuły, będzie ofiarował u drzwi przybytku świadectwa, aby sobie ubłagał JAHWE.  I położy rękę na głowę ofiary, i będzie przyjemna i pomocna ku oczyścieniu jego.  I ofiaruje cielca przed JAHWE, i będą ofiarować synowie Aaronowi, kapłani, krew jego, wylewając wkoło ołtarza, który jest przede drzwiami przybytku.  I obłupiwszy skórę ofiary zrąbią członki w kęsy,  i podpalą ogień na ołtarzu, stos drew pierwej ułożywszy,  a członki, które są zrąbane, na wierzchu porządnie położywszy, to jest głowę i wszytko, co jest przy wątrobie,  jelita i nogi opłukawszy w wodzie. I spali je kapłan na ołtarzu na całopalenie i na wdzięczną wonią JAHWE.  A jeśli ofiara jest z drobu, z owiec abo z kóz całopalenie, samca bez makuły odda  a ofiaruje go u boku ołtarza, który patrzy ku północy, przed JAHWE, a krew jego wyleją na ołtarz synowie Aaronowi wkoło  i rozbierzą członki, głowę i wszytko, co jest przy wątrobie, i włożą na drwa, pod które ma być podłożony ogień,  a jelita i nogi wypłuczą w wodzie. A wszytko, co ofiarowano, zapali kapłan na ołtarzu na całopalenie i wonność nawdzięczniejszą JAHWE.  A jeśliby z ptastwa całopalenia była ofiara JAHWE, z synogarlic albo gołąbiąt,  ofiaruje ją kapłan u ołtarza, i zakręciwszy mu głowę do szyje, i przerwawszy miejsce rany, da wyciec krwi jego na kraj ołtarza,  a pęcherzyk gardzielny i pierze porzuci blisko ołtarza ku wschodniej stronie, na miejsce, gdzie popiół wysypują,  i połamie skrzydła jego, i nie pokraje ani przetnie jej żelazem, i spali na ołtarzu, pode drwa ogień podłożywszy. Całopalenie jest i ofiara woniej nawdzięczniejszej JAHWE.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org