Przekład literacki Katolicki

Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.


* Opis księgi pochodzi z Przekładu Dosłownego Pisma Świetego Starego i Nowego Przymierza EIB.

Rozdział 1

 Słowo PANSkie, które stało się do Ozee, syna Beeri, za dni Ozjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza, królów Judzkich, a za dni Jeroboama, syna Joas, króla Izrael.  Początek mówienia PAnu w Ozee. I rzekł JAHWE do Ozee: Idź, pojmi sobie żonę wszetecznicę a spłódź sobie syny wszeteczne, bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od JAHWE.  I szedł a pojął Gomer, córkę Debelaim. I poczęła, i porodziła mu syna.  I rzekł JAHWE do niego: Nazów imię jego Jezrahel, bo jeszcze mało, a nawiedzę krew Jezrahel nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu Izraelskiego,  A dnia onego złamię łuk Izraelów w dolinie Jezrahel.  A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: Nazów imię jej: Bez miłosierdzia. Bo nie przydam więcej smiłować się nad domem Izraelskim; ale zapomnieniem zapomnię ich.  A nad domem Juda smiłuję się i zbawię ich w JAHWE Bogu ich, a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę, i przez konie, i przez jezdne.  I ostawiła tę, która była Bez miłosierdzia, i poczęła a porodziła syna.  I rzekł: Nazów imię jego: Nie lud mój, boście wy nie lud mój, i ja nie będę waszym.  I będzie liczba synów Izraelskich jako piasek morski który jest bez miary a policzon nie będzie.  A będzie na miejscu, gdzie im rzeką: Nie lud mój wy, rzeką im: Synowie Boga żywiącego.
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org