Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Ewangelia Mateusza

Rozdział 3

1. A we dni one przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy Żydowskiej ziemie  2. i mówiąc: Czyńcie pokutę, abowiem przybliżyło się królestwo niebieskie.  3. Bowiem ten jest, który opowiedziany jest przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie szcieżki jego.  4. A ten Jan miał odzienie z sierci wielbłądowej i pas skórzany około biódr swoich, a pokarm jego był szarańcze i miód leśny.  5. Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszytka Żydowska ziemia, i wszytek kraj około Jordanu,  6. i byli chrzczeni w Jordanie od niego, spowiadając się grzechów swoich.  7. A gdy widział wielu z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodzących do chrztu swego, mówił im: Rodzaju jaszczurcy, któż wam pokazał, abyście uciekali od przyszłego gniewu?  8. Czyńcież tedy owoc godny pokuty.  9. A nie chciejcie mówić sami w sobie: Ojca mamy Abrahama. Abowiem wam powiadam, iż mocen jest Bóg z kamienia tego wzbudzić syny Abrahamowi.  10. Bo już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone.  11. Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale który przydzie po mnie, mocniejszy jest niż ja, któregom trzewików nie jest godzien nosić, ten ci was ochrzci Duchem Ś. i ogniem.  12. Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisku swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.  13. Tedy Jezus przyszedł do Galilejej do Jordanu do Jana, aby był ochrzczon od niego.  14. A Jan mu nie dopuszczał, mówiąc: Ja mam być ochrzczon od ciebie, a ty idziesz do mnie?  15. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Zaniechaj teraz, abowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. I tak go dopuścił.  16. A gdy był Jezus ochrzczony, wnet wystąpił z wody. A oto się otworzyły jemu niebiosa i widział Ducha Bożego zstępującego jako gołębicę i przychodzącego nań.  17. A oto głos z niebios mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którymem upodobał sobie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org