Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923

Ewangelia Marka

Autor:
Jan Marek (bliski współpracownik apostoła Piotra).
Czas:
Ok. 55 r. po Chr.
Miejsce:
Rzym.
Cel:
Przedstawienie zdarzeń z życia i działalności Pana Jezusa Chrystusa, głoszonych przez apostoła Piotra.
Temat:
Jezus Chrystus Synem Bożym, Zbawcą i przykładem sługi.

Rozdział 1

1. Początek Ewanielijej Jezusa Chrystusa syna Bożego.  2. Jako napisano jest u Izajasza proroka: Oto ja posyłam Anjoła mego przed oblicznością twoją, który zgotuje drogę twoję przed tobą.  3. Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste szcieżki jego.  4. był Jan na puszczy, chrzcząc i przepowiadając chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.  5. I wychodziła do niego wszytka kraina Żydowskiej ziemie i Jerozolimczycy wszyscy, i byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, spowiedając się grzechów swoich,  6. A Jan odziany był sierścią wielbłądową i pasem skórzanym około biódr swoich, a jadał szarańcze i miód leśny.  7. I przepowiedał, mówiąc: Idzie za mną możniejszy niżli ja, którego nie jestem godzien, upadszy rozwięzać rzemyka trzewików jego.  8. Jam ci was chrzcił wodą, aleć on was będzie chrzcił Duchem świętym.  9. Izstało się, w one dni przyszedł Jezus od Nazaret Galilejskiego i ochrzczon jest od Jana w Jordanie.  10. A natychmiast, wystąpiwszy z wody, ujźrzał otworzone niebiosa i Ducha jako gołębicę i trwającego na nim.  11. I zstał się głos z nieba: Tyś jest syn mój miły, w tobie mi się upodobało.  12. A natychmiast Duch wygnał go na puszczą.  13. I był na puszczy czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i był kuszon od szatana, i był z bestiami, a Anjołowie służyli mu.  14. A potym, gdy Jan był wydan, przyszedł Jezus do Galilejej, przepowiadając Ewanielią królestwa Bożego,  15. a mówiąc: Iż się wypełnił czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewanielijej.  16. A przechodząc się nad morzem Galilejskim ujźrzał Szymona i Andrzeja, brata jego, zapuszczając sieci w morze (bo byli rybitwi),  17. i rzekł im Jezus: Pódźcie za mną, a uczynię was, że będziecie rybitwami ludzi.  18. A natychmiast opuściwszy sieci, szli za nim.  19. A stamtąd odszedszy maluczko, ujźrzał Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, a oni zbierali sieci w łodzi,  20. i wnet ich zawołał. A zostawiwszy ojca swego Zebedeusza w łodzi z najemniki, poszli za nim.  21. I weszli do Kafarnaum. A wnet w szabbaty, wszedszy do bóżnice, nauczał ich.  22. I zdumiewali się na naukę go: abowiem je uczył jako władzą mający, a nie jako Doktorowie.  23. A był w bóżnicy ich człowiek, w którym był duch nieczysty. I zawołał,  24. mówiąc: Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś gubić nas? Znam cię, ktoś jest: święty Boży!  25. I zagroził mu Jezus, mówiąc: Milcz a wynidź z człowieka!  26. I targając go duch nieczysty, i wołając głosem wielkim, wyszedł z niego.  27. I dziwowali się wszyscy, tak iż się między sobą pytali, mówiąc: Cóż to jest? Cóż to za nowa nauka? Iż z władzą i duchom nieczystym rozkazuje, a są mu posłuszni?  28. A wnet się rozeszła sława jego po wszytkiej krainie Galilejskiej.  29. I natychmiast wyszedszy z bóżnice, przyszli do domu Szymonowego i Andrzejowego z Jakubem i z Janem.  30. A świekra Szymonowa leżała, mając gorączkę, a natychmiast mówili mu o nię.  31. I przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę jej, a wnet ją gorączka opuściła i służyła im.  32. A gdy był wieczór, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszytki, którzy się źle mieli i opętane,  33. a wszytko miasto zebrało się do drzwi.  34. I uzdrowił wielu, których rozmaite choroby trapiły, a wyrzucił wiele czartów i nie dopuszczał im mówić, że go znali.  35. A rano barzo wstawszy, wyszedszy odszedł na puste miejsce i tam się modlił.  36. I szedł za nim Szymon i ci, co przy nim byli.  37. A nalazszy go, powiedzieli mu: Że cię wszyscy szukają.  38. I rzekł im: Idźmy do bliskich wsi i miast, abych i tam przepowiedał: bom na to przyszedł.  39. I kazał w bóżnicach ich i po wszytkiej Galilejej i wyrzucał czarty.  40. I przyszedł do niego trędowaty, prosząc go, i upadszy na kolana, rzekł mu: Jeśli chcesz, możesz mię oczyścić.  41. A Jezus, smiłowawszy się nad nim, ściągnął rękę swą i dotknąwszy się go, rzekł mu: Chcę, bądź oczyściony.  42. A gdy rzekł, natychmiast odszedł trąd od niego i był oczyścion.  43. I zagroził mu, i natychmiast go puścił.  44. I rzekł mu: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się nawyższemu kapłanowi i ofiaruj za oczyścienie twe, co rozkazał Mojżesz na świadectwo im.  45. Lecz on wyszedszy, począł opowiedać i rozsławiać mowę, tak iż już nie mógł jawnie wniść do miasta, ale był na ustroniu na miejscach pustych, a zewsząd schodzili się do niego. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, Ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org