Biblia Warszawska, 1975

Ewangelia Mateusza

Rozdział 15

Jezus odpowiada na zarzut nieprzestrzegania obrzędów

1. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc:  2. Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.  3. On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej?  4Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.  5A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę,  6Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.  7Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:  8Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.  9Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.  10. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.  11Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka.  12. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?  13. A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie.  14Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.  15. A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.  16. A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?  17Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?  18Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.  19Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.  20To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka. 

Uzdrowienie córki niewiasty kananejskiej

21. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu.  22. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona.  23. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.  24. A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.  25. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!  26. A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.  27. Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich.  28. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. 

Uzdrowienie wielu chorych

29. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam.  30. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił,  31. Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela. 

Nakarmienie czterech tysięcy

32. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: Żal mi tego ludu; albowiem już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść, a Ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem w drodze nie zasłabli.  33. I rzekli mu uczniowie: Skądże mamy wziąć na pustkowiu tyle chleba, aby nakarmić takie mnóstwo ludu?  34. A Jezus ich zapytał: Ile macie chlebów? A oni odpowiedzieli: Siedem i kilka rybek.  35. I kazał ludowi usiąść na ziemi.  36. Wziął siedem chlebów i ryby, podziękował, łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi.  37. I jedli wszyscy, i najedli się, i zebrali z pozostałych okruszyn siedem pełnych koszów.  38. A tych, którzy jedli, było cztery tysiące mężów, oprócz kobiet i dzieci.  39. I rozpuścił lud, wszedł do łodzi i przybył w okolice Magadan. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

© Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa, 1975

aktualizacja modułu: 2020-07-01

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org