Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Potem kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i zaprowadzili go nad Gichon.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Poszli więc kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, oraz Keretyci i Peletyci i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go do Gichonu.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
A tak szedł Sadok kapłan, i Natan prorok, i Banajas, syn Jojada, przytem Cheretczycy, i Feletczycy, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, a prowadzili go do Gihonu.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Poszedł tedy Natan prorok i Sadok kapłan, i Banajas, syn Jojady, i Cerety, i Felety, i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i doprowadzili go do Gihon.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, a także Keretyci i Peletyci, i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gichonu.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, i zaprowadzili go nad Gichon.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Zeszli więc w dół: kapłan Sadok, prorok Natan, Benajasz, syn Jehojady, oraz Keretyci i Peletyci, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i zaprowadzili do Gichonu.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Kapłan Sadok, prorok Natan i Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci poszli i posadzili Salomona na mulicę króla Dawida i zaprowadzili go do źródła Gichon.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Kapłan Cadok, prorok Natan, Benajahu, syn Jehojady, Kereci i Peleci poszli, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go do [źródła] Gichon.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Zatem zeszli z Jeruszalaim: Kapłan Cadok, prorok Natan i Benajahu, syn Jehojady, razem z Kreteńczykami i Pletejczykami, wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida i sprowadzili go nad Gichon.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
I kapłan Cadok oraz prorok Natan i Benajasz, syn Jehojady, i Keretyci, i Peletyci zeszli i wsadzili Salomona na mulicę króla Dawida, po czym przyprowadzili go do Gichonu.