Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Na te słowa goście Adoniasza zadrżeli. Powstali ze swoich miejsc i rozeszli się każdy w swoją stronę.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Wtedy zlękli się wszyscy zaproszeni, którzy byli z Adoniaszem, i wstali, i poszli każdy swoją drogą.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Zlękli się tedy, i wstali wszyscy wezwani, którzy byli z Adonijaszem, i poszli każdy w drogę swą.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Zlękli się tedy i wstali wszyscy, których był naprosił Adonias, i poszedł każdy w drogę swoję.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Zadrżeli więc ze strachu wszyscy zaproszeni przez Adoniasza. Wstali i każdy poszedł swoją drogą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Wtedy wszyscy goście Adoniasza zerwali się przerażeni i rozeszli się każdy swoją drogą.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Wszyscy zaproszeni przez Adoniasza poderwali się przerażeni i każdy poszedł swoją drogą.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Strach ogarnął wszystkich gości Adoniasza, szybko się więc rozeszli, każdy w swoją stronę.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Przerazili się wszyscy goście Adonijji. Powstali i poszli każdy w swoją stronę.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Więc zadrżeli i poderwali się wszyscy zaproszeni Adoniji, i się rozeszli, każdy w swoją drogę.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
A wszyscy zaproszeni, którzy byli u Adoniasza, zadrżeli i powstali, i poszli każdy swoją drogą.