Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ten [bowiem] jest o którym napisane jest: Oto Ja posyłam zwiastuna Mego przed obliczem Twym, co przygotuje drogę Twą przed Tobą.
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który przed tobą przygotuje twoją drogę.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ten jest. o którym napisane jest: Oto ja wysyłam zwiastuna* mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą przed tobą. [* Wysłannik, albo zwiastun, „anioł", byt niebieski.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ten bowiem jest o którym jest napisane oto Ja wysyłam zwiastuna mojego przed obliczem Twoim który przygotuje drogę Twoją przed Tobą