Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest chłopcom siedzącym na rynkach, co zwracając się do innych
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich:
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynku i wołają na swoich towarzyszy:
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Ale komuż przypodobam ten naród? podobny jest dziatkom, które siedzą na rynkach, i wołają na towarzysze swoje,
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
A komuż podobnym uczynię ten rodzaj? Podobny jest chłopiętam siedzącym na rynku, które, wołając rówiennikom,
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Ale z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom:
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom:
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Do kogo przyrównam to pokolenie? Zachowuje się jak dzieci, które siedzą na placach i robią wymówki swoim rówieśnikom:
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
Z kim mógłbym porównać to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które przebywają na placach. Przygadują one kolegom,
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Do kogo mam porównać dzisiejszych ludzi? Chyba do dzieci, które bawią się na placu i przygadują sobie:
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Do kogo mógłbym przyrównać to pokolenie? Jest ono podobne do dzieci siedzących na rynku, które wołają do swoich rówieśników:
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Komu zaś upodobnię zrodzony rodzaj ten właśnie? Podobny jest jakimś dzieciom odgórnie siedzącym jako na swoim w rynkach, które zwracając się głosem istotnie ku drugim z dwu odmiennych rodzajów
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
Ale do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siedzą na rynkach, wołają do swoich towarzyszy,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Ach, do czego mam porównać to pokolenie? Jest jak dzieci siedzące na rynku, które wołają do siebie:
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
”Do kogo mam przyrównać to pokolenie? Podobne jest do małych dzieci, które siedzą na rynkach i wołają do swoich towarzyszy zabaw,
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Do kogo można porównać to pokolenie?—kontynuował Jezus. —Do bawiących się na placu dzieci, które narzekają na rówieśników:
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Do kogo zaś porównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynkach, które kierują do drugich takie słowa
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Komu zaś przyrównam pokolenie to? Podobne jest dzieciom siedzącym na - rynkach, co przemawiając do - drugich
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Komu zaś przyrównam pokolenie to podobne jest chłopczykom na rynkach siedzącym i przemawiającym do towarzyszy ich