Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
mówią: Graliśmy na flecie wam i nie zatańczyliście, lamentowaliśmy i nie biliście się w piersi [z żalu].
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście; śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
I mówią: Grałyśmy wam na piszczałce, a nie tańcowałyście; śpiewałyśmy pieśni żałobne, a nie płakałyście.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie skakaliście, lamentowaliśmy, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
I mówią: Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
«Graliśmy wam, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie okazaliście żałoby».
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
mówiąc: Zaczęliśmy wam przygrywać, a nie zatańczyliście; zaczęliśmy lamentować, a nie biadaliście.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Graliśmy wam na piszczałce, nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy żałobne pieśni, nie chcieliście płakać.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, i zawodziliśmy - a nie płakaliście.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
powiadają: Zagraliśmy na dętym w zagrodzone powietrzne miejsce instrumencie wam i nie zatańczyliście, wyrzekliśmy treny pogrzebowe i nie zadaliście sobie żałobnych cięć na ciele.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
i mówią: Graliśmy wam na piszczałce, a nie zatańczyliście; śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie zapłakaliście.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
"Graliśmy wesoło, ale nie tańczyliście! Graliśmy smutno, ale nie płakaliście!".
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
mówiąc: ʼGraliśmy wam na flecie, ale nie tańczyliście; zawodziliśmy, ale nie uderzaliście się ze smutkuʼ.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
„Graliśmy wam wesołą melodię, a nie tańczyliście. Zagraliśmy smutną, a nie płakaliście”.
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Grałyśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewałyśmy wam żałobne pieśni, a nie uderzałyście się w piersi.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
mówią, Zagraliśmy na flecie* wam i nie zatańczyliście, zaczęliśmy zawodzić i nie uderzyliście się (w piersi). [* Ściślej aulos, instrument podobny do fletu.]
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
i mówiąc zagraliśmy na flecie wam a nie zatańczyliście śpiewaliśmy żałobne pieśni wam a nie uderzyliście się (w pierś)