Porównanie tłumaczeń

Łącze
Rodzaj
Nazwa
Treść
 
Przekład interlinearny
Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie [szaty] ubranego? Oto [ci] miękkie noszący w domach królów są.
Przekład literacki
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza I, 2018
Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty?Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich.
Przekład literacki
Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 2018
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.
Przekład literacki
Biblia Gdańska, 1881
Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są.
Przekład literacki
Biblia Jakuba Wujka 1599, 1923
Ale coście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto którzy w miękkie szaty się obłóczą, w domiech królewskich są.
Przekład literacki
Biblia Tysiąclecia V, 1999
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
Przekład literacki
Biblia Warszawska, 1975
Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają.
Przekład literacki
Biblia Ekumeniczna, 2018
Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich.
Przekład literacki
Biblia Paulistów, 2016
Po co więc wyszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Ci, którzy wytwornie się ubierają, mieszkają w królewskich pałacach.
Przekład literacki
Nowy Testament Popowskiego
No, co wyszliście zobaczyć!? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Przecież ci, co miękkie szaty noszą, w domach królewskich przebywają.
Przekład literacki
Nowy Testament na współczesny język polski, 1991
Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka pięknie ubranego? Ludzie pięknie wystrojeni mieszkają w królewskich pałacach.
Przekład literacki
Biblia Poznańska I, 1975
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka otulonego w miękkie szaty? Ci, co noszą miękkie szaty, mieszkają w królewskich komnatach.
Przekład dynamiczny
Ewangelie dla badaczy
Ale po co wyszliście? Ujrzeć jakiegoś niewiadomego człowieka w miękkich z dwu stron ubranego? Oto ci te miękkie noszący w domach królów są.
Przekład dynamiczny
Nowa Biblia Gdańska, 2012
A co wyszliście zobaczyć? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej
Nie? Więc co wyszliście oglądać? Kogoś dobrze ubranego? Dobrze ubrani przebywają w królewskich pałacach.
Przekład dynamiczny
Przekład Nowego Świata, 1997
Co więc wyszliście ujrzeć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Przecież ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królów.
Przekład dynamiczny
Nowy Testament Słowo Życia, 2016
Kogo przyszliście obejrzeć? Dobrze ubranego człowieka? Tacy mieszkają w królewskich pałacach, nie na pustyni.
Przekład dosłowny
Nowe Przymierze EIB Przekład Dosłowny
Ale co wyszliście zobaczyć? Czy człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich.
Przekład dosłowny
Nowy Testament Popowski-Wojciechowski
Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie (szaty) przyodzianego? Oto miękkie noszący w domach królów są.
Przekład dosłowny
Textus Receptus Oblubienicy
Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty który jest przyodziany oto miękkie noszący w domach królów są