Ewangelie dla badaczy

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

1. Nie rozstrzygajcie aby nie zostalibyście rozstrzygnięci;  2. w którym bowiem rozstrzygnieniu rozstrzygacie, będziecie rozstrzygnięci, i w której mierze mierzycie, będzie zmierzone wam.  3. Po co zaś poglądasz tę wiadomą drzazgę, tę w oku brata twego, tę wiadomą zaś w twoim własnym oku belkę nie spostrzegasz rozumem z góry na dół?  4. Albo jakże powiesz szczegółowo bratu twemu: Puść od siebie, może wyrzuciłbym tę drzazgę z oka twojego, i oto ta belka w oku twoim?  5. Grający rolę przez rozstrzyganie pod kimś, wyrzuć wpierw z oka twego tę belkę, i wtedy na wskroś przejrzysz aby wyrzucić tę drzazgę z oka brata twego.  6. Żeby nie dalibyście to co święte psom, ani nie żeby rzucilibyście perły wasze w doistotnym przedzie wieprzów, żeby kiedyś nie z góry zdepczą je w nogach swoich i obrócone rozerwałyby was.  7. Proście i będzie dane wam, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i będzie otworzone wstecz - w górę wam.  8. Wszystek bowiem wiadomy proszący bierze i wiadomy szukający znajduje i wiadomemu pukającemu będzie otworzone.  9. Albo kto jest z was człowiek, którego będzie prosił wiadomy syn jego o chleb, czy nie kamień da jako naddatek na służbę mu?  10. Albo i o rybę będzie prosił, czy nie węża da jako naddatek na służbę mu?  11. Jeżeli więc wy złośliwi wskutek zaprawienia jakościowo będąc(y) wiecie od przeszłości dary dobre i dzielne dawać potomkom waszym, jak licznymi bardziej ten ojciec wasz, ten w niebiosach, da dobre i dzielne rzeczy wiadomym proszącym go.  12. Wszystkie więc te które jeżeli ewentualnie ewentualnie chcecie aby czyniliby wam wiadomi człowieki, w ten właśnie sposób i wy czyńcie im; to właśnie bowiem jest jakościowo to Przydzielone obyczajowe prawo i ci Prorocy.  13. Wejdźcie przez-z wąskiej bramy, że szeroka brama i będąca łatwą rozległą krainą droga odprowadzająca do odłączenia przez zatratę, i wieloliczni są wchodzący przez-z niej;  14. że wąska brama i od przeszłości poddana uciskowi droga ta obecnie odprowadzająca do życia organicznego, i niewieloliczni są znajdujący ją.  15. Trzymajcie to które do istoty kłamliwych proroków, takich którzy przychodzą istotnie do was we wdzianach owiec, w z do wewnątrz zaś są wilki zagrabiające.  16. Od owoców ich poznacie ich. Czy jakoś gromadzą od cierni winogrona albo od kolców owoce fig?  17. W ten właśnie sposób wszystko drzewo dobre owoce odpowiednie i dogodne czyni, zaś zgniłe drzewo owoce złośliwe wskutek zaprawienia czyni.  18. Nie może drzewo dobre owoce złośliwe czynić, ani drzewo zgniłe owoce odpowiednie i dogodne czynić.  19. Wszystko drzewo nie czyniące owoc odpowiedni i dogodny jest wycinane i do ognia jest rzucane.  20. Zatem w każdym razie od owoców ich poznacie ich.  21. Nie wszystek powiadający mi: Utwierdzający panie, utwierdzający panie, wejdzie do wiadomej królewskiej władzy niebios, ale wiadomy czyniący wiadomą wolę ojca mego, tego w niebiosach.  22. Wieloliczni powiedzą szczegółowo mi w owym dniu: Utwierdzający panie, utwierdzający panie, czy nie tym wiadomym twoim własnym imieniem zaprorokowaliśmy, i tym wiadomym twoim własnym imieniem bóstwa pochodzące od daimonów wyrzuciliśmy, i tym wiadomym twoim własnym imieniem moce wieloliczne uczyniliśmy?  23. I wtedy mówiąc to samo potwierdzę im że: Nigdy nie rozeznałem was; oddalajcie się ode mnie wiadomi działający dla zarobku tę zaprzeczoność Przydzielonego obyczajowego prawa.  24. Wszystek więc taki który słucha moje wiadome odwzorowane wnioski te właśnie i czyni je, będzie upodobniony mężowi myślącemu z umiarkowania takiemu który zbudował swoje domostwo aktywnie na wiadomą skałę.  25. I zstąpił deszcz i przypłynęły rzeki i zadęły wiatry i wpadły do istoty domostwu owemu, i nie padł; od przedtem był zafundamentowany bowiem aktywnie na wiadomą skałę.  26. I wszystek słuchający moje wiadome odwzorowane wnioski te właśnie i nie czyniący je będzie upodobniony mężowi przytępionemu zdegradowanemu i głupiemu, takiemu który zbudował swoje domostwo aktywnie na piasek.  27. I zstąpił deszcz i przypłynęły rzeki i zadęły wiatry i wcięły się do istoty domostwu owemu, i padł, i było to padanie jego wielkie.  28. I stało się gdy w pełni urzeczywistnił Iesus odwzorowane wnioski te właśnie były wystraszane uderzeniami tłumy na tej nauce jego;  29. był bowiem nauczający ich tak jak niewiadomą samowolną władzę wybycia na zewnątrz mający, i nie tak jak wiadomi odwzorowujący w piśmie pisarze ich. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Lublin : [s.n.], 2010. [wersja 3]

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org