Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Rodzaju

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków (np. Rdz 36:31).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: sprzed 1876 r. p. Chr. tj. daty śmierci Józefa w Egipcie; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. w 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Cel:
Ukazanie początków świata, ludzkości, upadku, rozwoju relacji między człowiekiem a Bogiem oraz formowania się narodu wybranego od początków do jego osiedlenia się w Egipcie.
Temat:
Bóg Panem dziejów świata, człowieka, zbawienia i przymierza.

Rozdział 1

NA POCZĄTKU

Stworzenie świata
1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.  2. Ziemia była bezładna i pusta;
ciemność panowała nad głębiną,
a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 
3. Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość!
I stała się światłość. 
4. Bóg zobaczył, że światłość była dobra,
i Bóg oddzielił światłość od ciemności. 
5. Światłość Bóg nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień pierwszy. 
6. Potem Bóg powiedział:
Niech w środku wód powstanie sklepienie
i niech oddzieli jedne wody od drugich. 
7. Uczynił więc Bóg sklepienie
i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem.
I tak się stało. 
8. Bóg nazwał sklepienie niebem.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień drugi. 
9. Potem Bóg powiedział:
Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce
i niech się ukaże suchy ląd.
I tak się stało. 
10. Bóg nazwał suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzami.
Bóg zobaczył, że to było dobre. 
11. Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia pokryje się roślinnością
– trawą rozsiewającą nasienie,
drzewem owocowym rodzącym owoc zgodnie ze swoim gatunkiem,
w którym jest jego nasienie na ziemi.
I tak się stało. 
12. Ziemia wydała roślinność:
trawę rozsiewającą nasienie zgodnie ze swoim gatunkiem
i drzewo wydające owoc, w którym jest nasienie zgodnie z jego gatunkiem.
Bóg zobaczył, że to było dobre. 
13. I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień trzeci.  14. Potem Bóg powiedział: Niech powstaną światła na sklepieniu nieba,
aby rozdzielały dzień od nocy
i niech wyznaczają czasy, dni i lata. 
15. Niech będą światłami na sklepieniu nieba,
by świecić nad ziemią.
I tak się stało. 
16. Bóg uczynił więc dwa wielkie światła:
wielkie światło, żeby rządziło dniem, i małe światło, aby rządziło nocą,
oraz gwiazdy. 
17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba,
aby świeciły nad ziemią 
18. i aby rządziły dniem i nocą
oraz oddzielały światłość od ciemności.
Bóg zobaczył, że to było dobre. 
19. I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień czwarty.  20. Potem Bóg powiedział:
Niech się wody zapełnią mnóstwem żywych istot,
a ptactwo niech lata nad ziemią na sklepieniu nieba. 
21. Wtedy Bóg stworzył wielkie potwory morskie
i wszelkie pływające istoty żywe zgodnie z ich gatunkami,
którymi zapełniły się wody,
oraz wszelkie ptactwo skrzydlate zgodnie z jego gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre. 
22. Wtedy Bóg je pobłogosławił i powiedział:
Bądźcie płodne, rozmnażajcie się i zapełniajcie morskie wody,
a na ziemi niech mnoży się ptactwo. 
23. I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień piąty.  24. Potem Bóg powiedział:
Niech ziemia wyda różnego rodzaju żywe istoty
– bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta zgodnie z ich gatunkami.
I tak się stało. 
25. Bóg uczynił więc różnego rodzaju dzikie zwierzęta,
bydło oraz wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi zgodnie z ich gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre. 
26. Potem Bóg powiedział:
Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.
Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym,
nad bydłem i nad całą ziemią,
i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. 
27. I Bóg stworzył człowieka na swój obraz,
stworzył go na obraz Boży,
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 
28. Następnie Bóg im pobłogosławił. I powiedział do nich Bóg:
Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię,
podporządkowujcie ją sobie,
i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym
i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. 
29. Potem Bóg powiedział:
Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona,
które są na powierzchni całej ziemi,
i wszystkie drzewa, których owoce wydają nasiona,
niech będą dla was pokarmem. 
30. A wszystkim zwierzętom na ziemi i wszelkiemu ptactwu podniebnemu,
i wszystkiemu, co pełza po ziemi, co ma w sobie życie,
daję na pokarm wszelką zieloną roślinę.
I tak się stało. 
31. Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień szósty. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org