Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Judyty

Autor:
Autor nieznany
Czas:
Księga powstała najprawdopodobniej w okresie machabejskim II w. p.n.e.
Miejsce:
Judea
Cel:
Tradycja katolicka i prawosławna widzi w Judycie, bohaterskiej niewieście, typ Maryi, Matki Jezusa. Z tego powodu bardzo często czytania liturgiczne świąt maryjnych zaczerpnięte są z tej księgi.
Temat:
Odwaga kobiet potrafi uratować kraj.

Rozdział 1

INWAZJA ASYRYJCZYKÓW I OBLĘŻENIE BETULII

Wojna między Nabuchodonozorem a Arfaksadem
1. Było to w dwunastym roku rządów Nabuchodonozora, który panował nad Asyryjczykami w wielkim mieście Niniwie, podczas gdy Arfaksad był królem Medów w Ekbatanie.  2. Wybudował on wokół Ekbatany mury z ciosanych kamieni, szerokich na trzy łokcie, a długich na sześć łokci. Wysokość muru sięgała siedemdziesięciu łokci, a jego szerokość – pięćdziesięciu łokci.  3. Nad jego bramami wzniósł wieże wysokie na sto łokci, a ich szerokość u podstaw wynosiła sześćdziesiąt łokci.  4. Wzniósł też bramy sięgające siedemdziesięciu łokci wysokości i czterdziestu łokci szerokości, aby mógł wyprowadzać swoje wielkie wojsko i formować piechotę w szyk bojowy.  5. W tym czasie król Nabuchodonozor stoczył bitwę z królem Arfaksadem na wielkiej równinie. Jest to równina w okolicach Ragau.  6. Zgromadzili się przy nim wszyscy mieszkańcy gór i wszyscy mieszkający nad Eufratem, Tygrysem i Hydaspem, oraz na równinach króla Elamitów, Ariocha. Zgromadziło się wiele narodów, by stanąć po stronie potomków Cheleuda.  7. Nabuchodonozor, król Asyryjczyków, wysłał posłów do wszystkich mieszkańców Persji i do wszystkich mieszkających na zachodzie, do mieszkańców Cylicji i Damaszku, Libanu i Antylibanu, także do wszystkich mieszkańców wybrzeża morskiego,  8. do narodów na Karmelu i w Gileadzie, i w Górnej Galilei i na wielkiej równinie Ezdrelon;  9. także do wszystkich w Samarii i jej miastach i na drugą stronę Jordanu, aż po Jeruzalem i Baszan, po Chelus i Kadesz, aż po Rzekę Egipską, po Tafnes, Ramses i po całą ziemię Goszen.  10. Doszedł aż po Tanis i Memfis, i do wszystkich mieszkańców Egiptu, aż po granice Etiopii.  11. Wszyscy mieszkańcy ziemi wzgardzili jednak słowem Nabuchodonozora, króla Asyryjczyków. Nie przystąpili do wojny u jego boku, bo się go nie przestraszyli. Uważali go bowiem za zwykłego człowieka. Jego posłów, okrytych wstydem, odesłali z niczym.  12. Nabuchodonozor zapłonął więc strasznym gniewem przeciwko całej tej ziemi. Przysiągł na swój tron i królestwo, że zemści się na wszystkich krainach Cylicji, Damaszku i Syrii, i wyniszczy je mieczem, a także wszystkich zamieszkujących ziemię Moabu, potomków Ammona, całą Judeę i wszystkich w Egipcie, aż po granice obu mórz.  13. W siedemnastym roku swego panowania zgromadził wojsko przeciw królowi Arfaksadowi. Pokonał go w walce, rozproszył całe wojsko Arfaksada, całą jego konnicę i wszystkie rydwany.  14. Zawładnął jego miastami i dotarł aż do Ekbatany: zdobył jej wieże, splądrował place, a jej piękno zamienił w hańbę.  15. Schwytał Arfaksada w górach Ragau, przeszył go strzałami i zniszczył całkowicie.  16. Potem powrócił do Niniwy on sam i wszyscy ci, którzy się do niego przyłączyli, z ogromną liczbą wojowników. On i jego wojsko, odpoczywając i ucztując, spędzili tam sto dwadzieścia dni. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org