Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Psalmów

Autor:
Dawid (wymieniony w 73 Psalmach), Asaf (w 12), Etan i Heman (w 1), synowie Koracha (w 10), Mojżesz (w 1), Salomon (w 2). Sposób przywołania tych imion nie musi oznaczać autorstwa. Pięćdziesiąt Psalmów jest anonimowych.
Czas:
1410-430 r. p. Chr. W tym czasie Psalmy powstawały, były łączone w zbiory i przechodziły kolejne redakcje.
Miejsce:
Ziemia Izraela i inne miejsca pobytu narodu wybranego.
Cel:
Zachęta do wielbienia Boga, ufania Jego obietnicom, pogłębiania życia wewnętrznego oraz wiernego trzymania się woli Bożej.
Temat:
Bóg źródłem przebaczenia, ratunku i powodzenia.

Psalm 1

Dwie drogi życia
1. Szczęśliwy, kto nie idzie za radą bezbożnych, z grzesznikami mu nie po drodze i nie zasiada w gronie szyderców,  2. lecz Prawo JAHWE nad wszystko ukochał, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.  3. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami, które wydaje owoc we właściwym czasie, a liście jego nie więdną. I powiedzie się wszystko, cokolwiek uczyni.  4. Inaczej jest z bezbożnymi – oni są jak plewy rozwiewane wiatrem.  5. Dlatego nie powstaną bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.  6. JAHWE zna bowiem drogę sprawiedliwych, droga bezbożnych zaś prowadzi do zguby. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org