Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

RYTUAŁ SKŁADANIA OFIAR

Ofiary całopalne
1. JAHWE wezwał Mojżesza i przemówił do niego z Namiotu Spotkania:  2. Tak powiedz Izraelitom: Jeżeli ktoś z was chce złożyć Panu dar ofiarny, to niech złoży swój dar ofiarny ze zwierząt spośród bydła lub owiec.  3. Jeżeli jego ofiara całopalna ma być z bydła, to niech weźmie samca bez skazy, przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby znaleźć upodobanie u JAHWE.  4. Niech położy rękę na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby została przyjęta z upodobaniem jako przebłaganie za niego.  5. Potem zabije młodego cielca przed JAHWE, a synowie Aarona, kapłani, ofiarują krew i pokropią nią dokoła ołtarz, który stoi przed wejściem do Namiotu Spotkania.  6. Następnie ze zwierzęcia złożonego na ofiarę całopalną zdejmie skórę i pokroi ją na części.  7. Synowie Aarona, kapłani, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu.  8. Potem synowie Aarona, kapłani, położą te części wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu.  9. Natomiast jego wnętrzności oraz jego nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla JAHWE.  10. Jeżeli zaś jego dar na całopalenie ma być z trzody, z owiec lub kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy.  11. Niech go zabije przed JAHWE po północnej stronie ołtarza, a synowie Aarona, kapłani, jego krwią pokropią ołtarz dokoła.  12. Potem pokroją go na części. Kapłan ułoży go wraz z głową i tłuszczem na drwach, które są na ogniu, na ołtarzu.  13. Wnętrzności i nogi obmyje wodą. Kapłan to wszystko ofiaruje i spali na ołtarzu. To jest ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla JAHWE.  14. Jeżeli zaś jego ofiara całopalna dla JAHWE ma być z ptaka, to należy ją złożyć z synogarlic lub młodych gołębi.  15. Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu. Natomiast krew ptaka wyciśnie na ścianę ołtarza.  16. Potem usunie wole oraz pióra i wyrzuci je na popielisko, znajdujące się po wschodniej stronie ołtarza.  17. Wreszcie kapłan naderwie mu skrzydła, ale tak aby nie oderwać ich całkowicie, i spali go na ołtarzu, na drwach, które są na ogniu. Jest to ofiara całopalna, ofiara spalana, woń przyjemna dla JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org