Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

TYTUŁ KSIĘGI

1. Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, jednego z kapłanów, którzy byli w Anatot, w ziemi Beniamina.  2. Doszło do niego słowo JAHWE za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy, w trzynastym roku jego panowania;  3. następnie za dni Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku króla Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, aż do uprowadzenia do niewoli mieszkańców Jerozolimy w piątym miesiącu. 

WYROCZNIE PRZECIWKO JUDZIE I JEROZOLIMIE

Powołanie Jeremiasza
4. Doszło do mnie następujące słowo JAHWE:  5. Zanim w łonie cię ukształtowałem – znałem cię, zanim się urodziłeś – poświęciłem cię, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów.  6. Powiedziałem: Ach, Panie, Boże, nie umiem przemawiać, ponieważ jestem młody.  7. Wtedy JAHWE odpowiedział mi: Nie mów: Jestem młody, ponieważ do kogokolwiek cię poślę – pójdziesz, i cokolwiek ci zlecę – powiesz.  8. Nie lękaj się ich, bo Ja jestem z tobą, by cię ratować! – wyrocznia JAHWE.  9. Następnie JAHWE wyciągnął rękę i dotknął moich ust. Potem JAHWE powiedział do mnie: Oto kładę Moje słowa w twoje usta.  10. Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i obalał, niszczył i burzył, i abyś budował i sadził. 
Wizja gałązki drzewa migdałowego
11. Doszło do mnie następujące słowo JAHWE: Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa migdałowego.  12. Wtedy Pan powiedział do mnie: Dobrze widzisz, ponieważ czuwam nad Moim słowem, aby je wypełnić. 
Wizja kipiącego kotła
13. I ponownie doszło do mnie następujące słowo JAHWE: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę kipiący kocioł, przechylony od strony północnej.  14. Wtedy JAHWE powiedział do mnie: Z północy rozleje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju.  15. Bo oto zwołam wszystkie rody królestw z północy – wyrocznia JAHWE. Przybędą i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim murom, które ją otaczają, przeciw wszystkim miastom Judy.  16. Wydam na nie swoje wyroki za całe ich zło, ponieważ Mnie opuścili, palili kadzidło obcym bogom, i oddawali pokłon dziełom swoich rąk.  17. Ty natomiast przepasz swoje biodra, wstań i powiedz im to wszystko, co Ja ci nakazuję. Nie lękaj się ich, abym cię nie napełnił lękiem przed nimi.  18. Oto Ja czynię cię dziś warownym miastem, kolumną z żelaza i murem ze spiżu przeciw całemu krajowi, przeciw królom Judy, przeciw jego książętom, przeciw jego kapłanom i przeciw ludowi ziemi.  19. Będą walczyć przeciwko tobie, lecz cię nie pokonają, bo Ja jestem z tobą – wyrocznia JAHWE – aby cię ratować. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org