Biblia Ekumeniczna, 2018

Lamentacje

Autor:
Jeremiasz
Czas:
586-562 r. p. Chr. z późniejszymi redakcjami.
Miejsce:
Jerozolima i nienazwane miejsca wygnania.
Cel:
Wyrażenie skruchy wobec Boga i prośby o ratunek.
Temat:
Wierność Bogu gwarancją bezpieczeństwa.

Rozdział 1

JEROZOLIMA OSAMOTNIONA

1. Ach, jakże samotne jest miasto niegdyś tak ludne! Alef Stało się jak wdowa, kiedyś wielkie wśród narodów. Księżniczka wśród innych prowincji stała się poddaną.  2Bet Szlocha rzewnie nocą, łzy ciekną jej po policzkach. Nikt jej nie pociesza spośród wszystkich jej kochanków. Zdradzili ją wszyscy przyjaciele, stali się jej wrogami.  3Gimel Juda poszła na wygnanie z powodu nędzy i ciężkiej służby. Zamieszkała pośród narodów − nie znajduje spokoju. Dopadli ją wszyscy jej prześladowcy pośród ucisku.  4Dalet Drogi Syjonu pogrążyły się w żałobie, nikt nie zdąża na uroczyste święto. Wszystkie jego bramy opustoszały, wzdychają kapłani. Jego dziewice pogrążone są w smutku, on sam jest pełen goryczy!  5He Panują nad nim nieprzyjaciele, dobrze się wiedzie jego wrogom. Pan bowiem udręczył go cierpieniem za jego liczne występki. Jego dzieci poszły w niewolę, pędzone przez wroga.  6Waw Odstąpiła od Córy Syjonu cała jej wspaniałość. Jej książęta są jak jelenie, które nie znalazły pastwiska, i bez siły biegną przed tym, który je ściga.  7Zajin W czasie udręki i smutku wspomina Jerozolima wszystkie cenne rzeczy, które należały do niej za dawnych dni, gdy jej lud wpadł w ręce nieprzyjaciela i nikt nie pospieszył jej z pomocą, gdy nieprzyjaciele, widząc ją, drwili, ponieważ jej już nie ma.  8Chet Jerozolima ciężko zgrzeszyła dlatego stała się nieczysta. Gardzą nią wszyscy, którzy się nią szczycili, ponieważ widzieli jej nagość, a ona jęczy i odwraca się za siebie.  9Tet Nieczystość jest na jej sukni; nie zastanawiała się nad swoją przyszłością. Poniżona została haniebnie, nikt jej nie pocieszył. Wejrzyj, Panie, na moją udrękę bo wróg się wynosi!  10Jod Nieprzyjaciel wyciągnął rękę po wszystko to, co było cenne. Ona więc musiała patrzeć, jak narody wtargnęły do jej świątyni, choć zabroniłeś im wejść do Twego zgromadzenia.  11Kaf Wszyscy jej mieszkańcy jęczą, szukając chleba; za pokarm oddają swoje kosztowności, aby tylko przeżyć. Wejrzyj, Panie, zobacz, jak bardzo jestem znieważona!  12Lamed Cóż to dla was, którzy wędrujecie drogą? Spójrzcie i zobaczcie! Czy może być ból równy mojemu bólowi, który spadł na mnie, ten, którym Pan mnie udręczył w dniu, kiedy zapłonął gniewem  13Mem Z wysokości zesłał ogień, by przeszyć moje kości. Zastawił sieć na moje nogi i zmusił mnie do ucieczki. Wydał mnie na spustoszenie, każdego dnia jestem chora.  14Nun Swoją ręką przywiązał mi jarzmo moich grzechów, Ciążą na mojej szyi, słabnie moja siła. Pan wydał mnie w ręce tych, którym nie mogę się oprzeć.  15Samek JAHWE odrzucił wszystkich dzielnych spośród mnie. Wezwał przeciwko mnie zgromadzenie, by zmiażdżyć moich młodzieńców. Niczym w tłoczni podeptał JAHWE dziewiczą Córę Judy.  16Ajin Dlatego płaczę, łzy zalewają mi oczy, ponieważ daleko ode mnie jest pocieszyciel, który przywróciłby mi życie. Moi synowie są zdruzgotani, ponieważ wróg okazał się silniejszy.  17Pe Syjon wyciąga swoje ręce, lecz nie ma pocieszyciela. Pan wydał rozkaz przeciwko Jakubowi, by otoczyli go wrogowie. Potraktowano Jerozolimę jako nieczystą pośród nich.  18Sade Sprawiedliwy jesteś, JAHWE, a ja zbuntowałam się przeciw Twemu słowu. Słuchajcie więc, wszystkie narody, przypatrzcie się mojemu bólowi: moje dziewice i moi młodzieńcy poszli do niewoli.  19Kof Wzywałam moich kochanków, lecz oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi zginęli w mieście, szukając dla siebie pożywienia, aby ratować swoje życie.  20Resz Wejrzyj, JAHWE, bo cierpię udrękę, burzą się moje wnętrzności. Serce dygoce we mnie, gdyż bardzo się buntowałam. Na zewnątrz zabija miecz, a w domu – śmierć.  21Szin Słyszą jak wzdycham, lecz nie mam pocieszyciela. Wszyscy moi wrogowie cieszą się, słysząc o moim nieszczęściu, bo Ty to uczyniłeś. Sprowadź dzień, który zapowiedziałeś! Niech stanie się z nimi to, co ze mną!  22Taw Niech dotrze do Ciebie całe ich zło. Udręcz ich, tak jak mnie udręczyłeś za wszystkie moje występki! Bo wzdycham coraz bardziej, a moje serce słabnie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org