Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Ozeasza

Autor:
Ozeasz.
Czas:
Ok. 753-729 r. p. Chr.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Zapowiedź kary za łamanie przymierza i zapowiedź przyszłej odnowy całego Izraela.
Temat:
Nieuchronność kary za grzech i niezmienność Bożego planu.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE skierowane do Ozeasza, syna Beeriego, za panowania Ozjasza, Jotama, Achaza oraz Ezechiasza, królów judzkich, i za panowania Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego. 

HISTORIA RODZINNA OZEASZA

Małżeństwo i dzieci Ozeasza
2. Początek słowa JAHWE przekazany przez Ozeasza. JAHWE powiedział do Ozeasza: Idź i weź sobie za żonę nierządnicę i miej dzieci nierządu, gdyż ten kraj z powodu nierządu wciąż odwraca się od JAHWE.  3. Poszedł więc i pojął za żonę Gomer, córkę Diblaima, a ona poczęła i urodziła mu syna.  4. Następnie JAHWE powiedział: Nadaj mu imię Jizreel, bo już niedługo dokonam zemsty na domu Jehu za krew przelaną w Jizreel i położę kres królestwu Izraela.  5. W tym dniu połamię łuk Izraela w dolinie Jizreel.  6. I znowu poczęła, i urodziła córkę. Wtedy On powiedział do niego: Daj jej na imię Lo-Ruchama, bo już więcej się nie zmiłuję nad domem Izraela i im nie przebaczę.  7. Nad domem Judy jednak się zmiłuję i wybawię ich w JAHWE, ich Bogu, ale nie ocalę ich za pomocą łuku i miecza ani też wojny, koni czy jeźdźców.  8. A gdy odstawiła od piersi Lo-Ruchamę, znowu poczęła i urodziła syna.  9. Wtedy On powiedział: Nadaj mu imię Lo-Ammi, ponieważ wy nie jesteście Moim ludem, a Ja nie jestem wasz. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org