Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Abdiasza

Autor:
Abdiasz.
Czas:
586-582 r. p. Chr. (po upadku Judy, przed upadkiem Edomu).
Miejsce:
(1) Zamieszkiwania adresatów: Edom; (2) powstania Księgi: jedno z miejsc rozproszenia ludności Judy.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Edomem i zapowiedź odnowy Izraela.
Temat:
Pewność Bożej kary za niegodziwe postępowanie i pewność powodzenia Bożego planu zjednoczenia i powodzenia Izraela.

Rozdział 1

PAN ZEŚLE KARĘ NA EDOM

1. Widzenie Abdiasza. Tak mówi Pan BÓG o Edomie: Bóg zsyła karę na Edom Usłyszeliśmy wieść od JAHWE, posłaniec przybył do narodów: Powstańcie! Ruszajmy do boju przeciw Edomowi!  2. Oto uczynię cię małym wśród narodów, będziesz w wielkiej pogardzie.  3. Zarozumiałość twojego serca cię zwiodła! Ty, który mieszkasz w wąwozach skalnych, a swoją siedzibę umieściłeś wysoko! Ty, który mówisz w swoim sercu: Kto strąci mnie na ziemię?  4. Choćbyś wzniósł się jak orzeł i założył między gwiazdami swoje gniazdo, to nawet stamtąd cię strącę – wyrocznia JAHWE.  5. Jeśli przyjdą do ciebie złodzieje lub nocni rabusie, to zostaniesz złupiony doszczętnie! Czy nie będą kradli, ile zechcą? Jeśli przyjdą do ciebie zbieracze winogron, to czy pozostawią cokolwiek?  6. Dokładnie przeszukają Ezawa, przetrząsną jego kryjówki.  7. Aż do granicy cię powiodą, wszyscy twoi sprzymierzeńcy cię zdradzą, a przyjaciele, którzy chleb z tobą jedli, rzucą się na ciebie, zastawią sidła. Brak mu rozumu.  8. Czy w tym dniu – wyrocznia JAHWE – nie wytracę mędrców Edomu i roztropnych z góry Ezawa?  9. Przerażą się, Temanie, twoi bohaterowie, gdyż wszyscy mieszkańcy góry Ezawa w pień zostaną wycięci za morderstwa. 
Przyczyny zagłady Edomu
10. Za przemoc wyrządzoną twojemu bratu, Jakubowi, okryję cię hańbą i zostaniesz wytępiony na zawsze,  11. W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, W dniu, gdy obcy brali do niewoli jego wojsko, cudzoziemcy wchodzili w jego bramy i o Jerozolimę rzucali losy, także ty byłeś jednym z nich.  12. Nie ciesz się widokiem swojego brata w dniu jego klęski. Nie wyśmiewaj się z synów Judy w dniu ich zagłady i nie tryumfuj w dniu niedoli.  13. Nie wkraczaj w bramę Mego ludu w dniu jego klęski, nie ciesz się widokiem nieszczęścia twego bliźniego w dniu jego klęski i nie wyciągaj ręki po jego bogactwo w dniu jego klęski.  14. Nie stawaj na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj ich w ręce wroga w dniu niedoli. 

PAN OSĄDZI NARODY I OBDARZY IZRAELA ZWYCIĘSTWEM

Bóg osądzi narody
15. Bo nadchodzi Dzień JAHWE na wszystkie narody. Jak ty postępowałeś, tak uczynią z tobą, odpłata za występki spadnie na twoją głowę.  16. Bo jak wy piliście na Mojej świętej górze, tak będą pić bez wytchnienia wszystkie narody, będą pić na umór, aż staną się, jakby ich nigdy nie było. 
Tryumf Izraela
17. Na górze Syjon będzie ocalenie, zostanie uświęcona, a dom Jakuba obejmie swoje dziedzictwo.  18. Wówczas dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą. Podpalą go i zniszczą. Nikt nie pozostanie przy życiu z domu Ezawa – gdyż JAHWE tak powiedział.  19. Wtedy wezmą w posiadanie Negeb, górę Ezawa i Szefelę, kraj Filistynów, i odziedziczą ziemię Efraima i ziemię Samarii, a Beniamin zawładnie Gileadem.  20. Wygnane zastępy synów Izraela odziedziczą Kanaan aż do Sarepty, a wygnańcy z Jerozolimy, którzy są w Sefaradzie, wezmą w posiadanie miasta Negebu.  21. Wówczas przyjdą wybawieni na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa i nastanie królestwo JAHWE. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org