Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Sofoniasza

Autor:
Sofoniasz.
Czas:
Ok. 640-609 r. p. Chr. (czasy odnowy za panowania Jozjasza).
Miejsce:
Judea.
Cel:
Zapowiedź sądu nad Judą i odnowy wśród narodów ziemi.
Temat:
Odnowa, nie kara, jest ostatecznym celem Boga.

Rozdział 1

1. Słowo JAHWE, skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za panowania Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. 

DZIEŃ JAHWE

Bóg ześle karę na ziemię
2. Doszczętnie zgładzę wszystko na powierzchni ziemi − wyrocznia JAHWE.  3. Zgładzę człowieka i bydło, zgładzę ptactwo podniebne i ryby morskie, tych, którzy sieją zgorszenie i bezbożnych. Wytępię ludzi z powierzchni ziemi – wyrocznia JAHWE. 
Bóg ukarze Królestwo Judy
4. Wyciągnę rękę przeciwko Judzie i przeciw wszystkim mieszkańcom Jerozolimy! Wytępię z tego miejsca resztę wyznawców Baala, wymażę imiona bałwochwalców wśród kapłanów.  5. Zabiję tych, którzy na dachach oddają pokłon zastępom niebios, a także tych, którzy − oddając pokłon − przysięgają na JAHWE, a równocześnie przysięgają na Milkoma,  6. i tych, którzy odstępują od JAHWE, i tych, którzy nie szukają Pana ani nie pytają o Niego.  7. Zamilknijcie przed obliczem Pana BOGA, gdyż bliski jest dzień PANA! JAHWE przygotował już ucztę ofiarną i poświęcił zaproszonych.  8. W dniu ofiary JAHWE ukarzę książąt i synów królewskich oraz wszystkich, którzy ubierają się w cudzoziemskie szaty.  9. W tym dniu ześlę karę na wszystkich, którzy przekraczają próg domu swego Pana, by napełniać go bezprawiem i zdradą.  10. Rozlegnie się w tym dniu − wyrocznia JAHWE − głośne wołanie od Bramy Rybnej i lament w drugiej dzielnicy, a od strony pagórków wielki trzask.  11. Lamentujcie, mieszkańcy Moździerza, gdyż polegnie cały lud kananejski, zginą wszyscy, którzy gromadzą srebro.  12. W tym czasie w świetle lamp przeszukam Jerozolimę i ukarzę ludzi, którzy siedzą zastygli nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoich sercach: JAHWE nie uczyni nic dobrego ani złego.  13. Ich bogactwa staną się łupem, a ich domy zostaną spustoszone. Zbudowali domy, ale w nich nie zamieszkają, posadzili winnice, ale nie będą pić z nich wina. 
Gniew Pański
14. Bliski jest wielki dzień JAHWE, bliski i szybko nadchodzi. Głos, który rozlegnie się w dniu JAHWE, jest gorzki, nawet siłacz będzie wołał z rozpaczy.  15. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem niedoli i ucisku, dniem zagłady i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmur gęstych i czarnych,  16. dniem trąby i wrzawy wojennej przeciw miastom warownym i wysokim basztom.  17. Ześlę na ludzi udrękę i będą chodzić jak niewidomi, gdyż zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew jak proch pokryje ziemię, a ich wnętrzności jak gnój.  18. W dniu gniewu JAHWE nie może ich ocalić ani ich srebro, ani ich złoto, bo ogień Jego gniewu pochłonie całą ziemię. I dokona straszliwej zagłady wszystkich mieszkańców ziemi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org