Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Aggeusza

Autor:
Aggeusz oraz redaktor jego proroctw.
Czas:
29 sierpnia — 18 grudnia 520 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Wezwanie do odbudowy świątyni.
Temat:
Postawienie spraw Bożych na pierwszym miejscu to warunek powodzenia.

Rozdział 1

NOWA ŚWIĄTYNIA I WYMOGI ŚWIĘTOŚCI

Czas odbudowy świątyni
1. W drugim roku panowania króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca, słowo Pana zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka:  2. Tak mówi JAHWE Zastępów: Lud ten twierdzi, że jeszcze nie przyszedł czas, aby odbudować dom Pana.  3. Wtedy słowo JAHWE zostało skierowane za pośrednictwem proroka Aggeusza:  4. Czy nadszedł czas, abyście mieszkali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten Dom jest w ruinie?  5. Teraz tak mówi JAHWE Zastępów: Zastanówcie się nad waszym postępowaniem!  6. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, ale nie jesteście syci. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nie odczuwacie ciepła, a kto gromadzi zapłatę, zbiera ją do dziurawej sakiewki.  7. Tak mówi JAHWE Zastępów: Zastanówcie się nad waszym postępowaniem!  8. Idźcie w góry, sprowadźcie drewno, budujcie dom, a Ja znajdę w nim upodobanie i zostanę uczczony − mówi JAHWE.  9. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało! Ja rozproszyłem wszystko, co przynieśliście do domu. A wiecie dlaczego? − wyrocznia JAHWE Zastępów. Z powodu Mojego Domu, który jest spustoszony, podczas gdy każdy z was krząta się gorliwie tylko wokół własnego domu!  10. Dlatego niebiosa powstrzymały nad wami rosę, a ziemia zatrzymała swoje plony.  11. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry, na zboża, na moszcz i oliwę, na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi, bydło i wszelkie dzieło rąk ludzkich.  12. Zorobabel, syn Szealtiela, arcykapłan Jozue, syn Josadaka, oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu JAHWE, swego Boga, i słów proroka Aggeusza, gdyż posłał go JAHWE, ich Bóg. Lud ogarnęła bojaźń JAHWE.  13. Wtedy Aggeusz, posłaniec JAHWE, spełniający Jego poselstwo, powiedział ludowi te słowa: Ja jestem z wami − wyrocznia JAHWE.  14. Pobudził więc JAHWE ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, i ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i podjęli pracę w Domu Pana Zastępów, swego Boga,  15. w dwudziestym czwartym dniu, szóstego miesiąca, w drugim roku panowania króla Dariusza. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org