Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Zachariasza

Autor:
Zachariasz.
Czas:
520-518 r. p. Chr.; rozdziały 9-14 – w okresie późniejszym.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Podniesienie na duchu narodu odbudowującego swój kraj po okresie niewoli.
Temat:
Pojednanie z Bogiem podstawą powodzenia.

Rozdział 1

WIZJE ZACHARIASZA

Pan wzywa do nawrócenia
1. W ósmym miesiącu, w drugim roku panowania Dariusza, doszło do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo, słowo JAHWE:  2. JAHWE bardzo się rozgniewał na waszych ojców,  3. ale ty powiesz do nich, że tak mówi JAHWE Zastępów: Nawróćcie się do Mnie − wyrocznia JAHWE Zastępów − a wtedy Ja zwrócę się ku wam − mówi JAHWE Zastępów.  4. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których dawniejsi prorocy wołali: Tak mówi JAHWE Zastępów: Zawróćcie z waszych złych dróg i zaprzestańcie złych uczynków; ale oni nie słuchali i nie zważali na Mnie − wyrocznia JAHWE.  5. Gdzie są wasi ojcowie? Czy prorocy żyją wiecznie?  6. Czy Moje słowa i Moje prawa, które przekazałem Moim sługom, prorokom, nie spełniły się wobec waszych ojców? Nawrócili się przecież i mówili: JAHWE Zastępów postąpił z nami tak, jak zamierzał, stosownie do naszego postępowania i naszych czynów. 
Pierwsza wizja: Jeźdźcy
7. W dwudziestym czwartym dniu jedenastego miesiąca, a był to miesiąc Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, słowo Pana doszło do proroka Zachariasza − syna Berekiasza, syna Iddo − który powiedział:  8. Miałem nocne widzenie: Oto pewien człowiek siedział na gniadym koniu, pomiędzy mirtami w dolinie, za nim zaś stały konie gniade, ciemnogniade i białe.  9. Zapytałem go: Co one oznaczają, mój Panie? Odpowiedział mi anioł, który ze mną rozmawiał: Pokażę ci, co one oznaczają.  10. Wtedy odezwał się ów człowiek stojący pomiędzy mirtami: To są ci, których JAHWE posłał, aby obeszli ziemię.  11. Oni zaś odpowiedzieli aniołowi JAHWE, który stał wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię i stwierdziliśmy, że cały świat cieszy się pokojem.  12. Wtedy anioł JAHWE zapytał: Panie Zastępów, jak długo jeszcze nie będziesz się litował nad Jerozolimą i miastami judzkimi, na które gniewasz się już siedemdziesiąt lat?  13. Pan zaś odpowiedział aniołowi, który mówił do mnie, życzliwie, słowami pełnymi pociechy. 
Jerozolima zostanie odbudowana
14. Anioł, który ze mną rozmawiał, powiedział do mnie: Wołaj: Tak mówi JAHWE Zastępów: Jestem zazdrosny o Jerozolimę i o Syjon, i to zazdrością wielką,  15. natomiast wielkim gniewem zapłonąłem przeciwko dumnym narodom, bo gdy Ja trochę się gniewałem, one czyniły wiele zła.  16. Dlatego tak mówi JAHWE Zastępów: Z miłością zwracam się ku Jerozolimie, tam zostanie wzniesiony Mój dom − wyrocznia JAHWE Zastępów − i rozciągnę nad Jerozolimą sznur mierniczy.  17. Wołaj ponadto: Tak mówi JAHWE Zastępów: Moje miasta rozkwitną dobrobytem, i pocieszy JAHWE Syjon, i ponownie wybierze Jerozolimę. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org