Biblia Ekumeniczna, 2018

Księga Malachiasza

Autor:
Malachiasz.
Czas:
Ok. 450 r. p. Chr.
Miejsce:
Judea.
Cel:
Obnażenie uchybień moralnych narodu i wezwanie do korekty.
Temat:
Życie w umiłowaniu Boga podstawą wszelkiego powodzenia.

Rozdział 1

PAN WYBRAŁ IZRAELA

1. Wyrocznia, słowo JAHWE skierowane do Izraela za pośrednictwem Malachiasza.  2. Pokochałem was − mówi JAHWE − a wy pytacie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie jest bratem Jakuba − wyrocznia JAHWE − a pokochałem tylko Jakuba?  3. Ezawa znienawidziłem, a jego wzgórza obróciłem w pustynię, jego zaś dziedzictwo oddałem szakalom pustynnym.  4. Choćby Edom powiedział: Ograbiono nas, ale powrócimy i odbudujemy ruiny; to jednak tak mówi JAHWE Zastępów: Choć oni odbudują, to Ja zburzę i będą ich nazywać krainą niegodziwości, ludem, na który JAHWE gniewać się będzie zawsze.  5. Wasze oczy będą to oglądały. Wtedy powiecie: Wielkość JAHWE sięga poza granice Izraela. 

PAN NAPOMINA SWOICH KAPŁANÓW

6. Syn powinien czcić ojca, a słudzy swoich panów. A jeżeli Ja jestem Ojcem, to gdzie jest Moja cześć? I jeżeli Ja jestem waszym Panem, to gdzie jest bojaźń przede Mną? JAHWE Zastępów mówi do was, kapłani: Znieważacie Moje imię! Wy jednak pytacie: W jaki sposób znieważamy Twoje imię?  7. Przez to, że przynosicie na Mój ołtarz chleb nieczysty i pytacie: W jaki sposób Cię znieważyliśmy? Przez to, że mówicie: Stołem JAHWE można wzgardzić.  8. Gdy przynosicie ślepe zwierzęta na ofiarę, czy nie jest to złe? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czy nie jest to złe? Ofiaruj to swemu namiestnikowi! Czy przyjmie to łaskawie albo okaże ci przychylność? − mówi JAHWE Zastępów.  9. A teraz błagajcie Boga, aby się zmiłował nad nami. Skoro z waszej przyczyny tak się stało, to czy będzie dla was przychylny? − mówi JAHWE Zastępów.  10. Niech raczej ktoś z was zamknie bramy, abyście nie rozpalali ognia na Moim ołtarzu nadaremnie. Nie mam w was upodobania − mówi JAHWE Zastępów − i ofiara z waszej ręki nie jest Mi miła.  11. Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest Moje imię wśród narodów, na każdym miejscu będą składane Mojemu imieniu kadzidło i czysta ofiara, gdyż wielkie jest Moje imię wśród narodów − mówi JAHWE Zastępów.  12. Wy zaś znieważacie je, mówiąc: Stół Pana jest nieczysty, a to, co jest na nim składane, nie nadaje się do spożycia.  13. Mówicie też: Jakie to męczące! I tak nim pogardzacie − mówi JAHWE Zastępów. Przynosicie skradzione, chrome i chore zwierzęta i składacie je na ofiarę. Czy mam mieć upodobanie w darach składanych waszą ręką? − mówi JAHWE.  14. Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który − mając w swojej trzodzie samca – składa ślub i ofiaruje ułomne zwierzę, gdyż Ja jestem wielkim Królem − mówi JAHWE Zastępów − a Moje imię będzie wzbudzać trwogę wśród narodów. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org