Biblia Ekumeniczna, 2018

Ewangelia Mateusza

Rozdział 11

Opór i brak zrozumienia
1. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby w ich miastach nauczać i głosić Słowo Boże. 
Poselstwo Jana Chrzciciela
2. Tymczasem Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa. Posłał więc swoich uczniów  3. z pytaniem: Czy to Ty jesteś Tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?  4. Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i widzicie.  5. Niewidomi znowu widzą, kulawi dobrze chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli wstają do życia, a ubogim jest głoszona Dobra Nowina.  6. Szczęśliwy jest ten, kto nie gorszy się z Mojego powodu.  7. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: Po co poszliście na pustynię? Oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze?  8. Po co więc poszliście? Zobaczyć człowieka wytwornie ubranego? Przecież ci, którzy noszą wytworne szaty, mieszkają w pałacach królewskich.  9. Po co więc poszliście? Zobaczyć proroka? O tak! Zapewniam was, że nawet więcej niż proroka.  10. To jest ten, o którym mówi Pismo: Oto Ja posyłam przed Tobą Mojego wysłannika, który Tobie przygotuje drogę.  11. Zapewniam was: Wśród urodzonych z kobiet nie pojawił się nikt większy od Jana Chrzciciela. Najmniejszy jednak w Królestwie Niebios znaczy więcej niż on.  12. Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy zagarniają je siłą.  13. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.  14. A jeśli chcecie uznać, on jest Eliaszem, który miał przyjść.  15. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie.  16. Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom:  17. Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać.  18. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: Demon go opętał.  19. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: Ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Oto cała ich mądrość! 
Ostrzeżenie dla miast
20. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonał najwięcej niezwykłych czynów, gdyż się nie opamiętały:  21. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Gdyby bowiem w Tyrze i Sydonie dokonały się cuda, które działy się u was, dawno już w worze pokutnym i w popiele okazałyby skruchę.  22. Ale mówię wam: Tyrowi i Sydonowi będzie lżej w dniu sądu niż wam.  23. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wywyższone? Aż do Hadesu będziesz strącone. Gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które działy się w tobie, przetrwałaby aż do dzisiaj.  24. Ale mówię wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dniu sądu niż tobie. 
Wezwanie Zbawiciela
25. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci.  26. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało.  27. Wszystko zostało Mi przekazane przez Mojego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn postanowi to objawić.  28. Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.  29. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz.  30. Jarzmo Moje bowiem jest miłe, a Moje brzemię lekkie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org