Biblia Ekumeniczna, 2018

I List do Tesaloniczan

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 43 lata).
Czas:
Ok. 51 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Zachęcenie wierzących do wytrwałego trzymania się zasad chrześcijańskiego życia, wyjaśnienie sprawy zmartwychwstania oraz okoliczności powtórnego przyjścia Jezusa.
Temat:
Powtórne przyjście Pana Jezusa dniem zwycięstwa dla wierzących.

Rozdział 1

ADRES, POZDROWIENIE, PODZIĘKOWANIA

1. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Koś­cioła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie: Łaska wam i pokój. 
Wiara i przykład Tesaloniczan
2. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, gdy nieustannie wspominamy o was w naszych modlitwach.  3. Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiętamy o waszym dziele wiary, niestrudzonej miłości i wytrwałej nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie.  4. Wiemy, bracia umiłowani przez Boga, o wybraniu was,  5. gdyż nasze głoszenie Ewangelii dokonało się wśród was nie tylko przez samo Słowo, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w wielkiej pełni. Przecież wiecie, jacy staliśmy się wśród was dla was.  6. Wy też staliście się naśladowcami naszymi i Pana, gdy przyjęliście Słowo wśród wielkiego ucisku, z radością w Duchu Świętym.  7. Dlatego też staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.  8. Dzięki wam bowiem Słowo Pana rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale w każdym miejscu stała się jawna wasza wiara w Boga, tak że nie mamy potrzeby mówienia czegokolwiek.  9. Oni sami przecież oznajmiają o tym, w jaki sposób przyjęliście nas i jak odwróciliście się od bożków do Boga, aby służyć Bogu żyjącemu i prawdziwemu  10. i aby oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który chroni nas przed nadchodzącym gniewem. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org