Biblia Ekumeniczna, 2018

II List do Tymoteusza

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 59 lat).
Czas:
Ok. 67 r. po Chr. (schyłek rządów Nerona).
Miejsce:
Rzym, „cela śmierci”.
Cel:
Przekazanie młodszemu współpracownikowi najważniejszych zasad chrześcijańskiego życia i służby.
Temat:
Pozostać do końca dobrym żołnierzem Chrystusa.

Rozdział 1

ADRES, PODZIĘKOWANIE, ZACHĘTY

Pozdrowienie
1. Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie,  2. do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, naszego Pana. 
Wierność Ewangelii
3. Jestem wdzięczny Bogu – któremu, jak moi przodkowie, służę z czystym sumieniem – ile razy dniem i nocą wspominam ciebie w moich modlitwach.  4. I pragnę cię zobaczyć, wspominając twoje łzy, abym w pełni doznał radości.  5. Pamiętam twoją nieobłudną wiarę, która najpierw stała się udziałem twojej babki Lois i twojej matki Eunike. Jestem też przekonany, że i twoim.  6. Dlatego przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.  7. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i rozsądku.  8. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, Jego więźnia, lecz znoś trudy dla Ewangelii, wspierany mocą Boga.  9. On nas wybawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale zgodnie ze swoim postanowieniem i łaską, daną nam odwiecznie w Chrystusie Jezusie,  10. ukazaną zaś teraz, przez objawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię,  11. której to głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony.  12. Z tego też powodu cierpię, ale się nie wstydzę. Wiem bowiem komu zawierzyłem i jestem przekonany, że jest On w stanie ustrzec to, co mi powierzono, aż do owego dnia.  13. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie.  14. Tego pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.  15. Wiesz, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, w tym Fygelos i Hermogenes.  16. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo wiele razy mnie pocieszył i nie wstydził się moich kajdan,  17. ale, gdy się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukiwał, i znalazł.  18. Niech Pan sprawi, aby w owym dniu znalazł u Pana miłosierdzie. A jak w Efezie pełnił on służbę – ty wiesz lepiej. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org