Biblia Ekumeniczna, 2018

II List Jana

Autor:
Apostoł Jan.
Czas:
Ok. 90 r. po Chr.
Miejsce:
Efez.
Cel:
Ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o Boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa.
Temat:
Prawda i miłość — broń przeciw fałszywej nauce.

Rozdział 1

ADRES I POZDROWIENIE

1. Ja, prezbiter, do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie – a nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę –  2. ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki.  3. Niech będzie z nami łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości. 

PRAWDA I MIŁOŚĆ

4. Bardzo się uradowałem, że wśród twoich dzieci znalazłem takie, które postępują w prawdzie, według przykazania, które otrzymaliśmy od Ojca.  5. Teraz zaś proszę cię, o Pani – nie jakbym pisał tobie nowe przykazanie, ale to, które mamy od początku – abyśmy się wzajemnie miłowali.  6. A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według Jego przykazań. To jest przykazanie, o którym od początku słyszeliście po to, abyście zgodnie z nim postępowali. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO HEREZJI

7. Na świat bowiem wyszło wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Każdy z nich jest zwodzicielem i antychrystem.  8. Uważajcie, abyście nie utracili tego, co wypracowaliście, ale żebyście otrzymali pełną zapłatę.  9. Każdy, kto się zanadto wyróżnia i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Ten, kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.  10. Jeśli ktoś przychodzi do was i tej nauki nie przynosi, to nie przyjmujcie go do domu i go nie pozdrawiajcie.  11. Ten bowiem, kto go pozdrawia, uczestniczy w jego złych czynach. 

POZDROWIENIA KOŃCOWE

12. Wiele mógłbym wam jeszcze napisać, ale nie chcę posługiwać się kartą i atramentem. Mam jednak nadzieję, że będę u was i porozmawiam z wami osobiście, aby nasza radość stała się pełna.  13. Pozdrawiają cię dzieci twojej Wybranej Siostry. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org