Biblia Ekumeniczna, 2018

I Księga Samuela

Autor:
Samuel, Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1122-1010 r. p. Chr., tj. od wydarzeń związanych z narodzinami Samuela do śmierci Saula; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z okresu Samuela, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w okresie formowania się monarchii w Izraelu.
Temat:
Bóg i kształtowanie się monarchii w Izraelu.

Rozdział 1

HISTORIA SAMUELA

Anna w sanktuarium w Szilo
1. W Ramataim żył pewien człowiek, Sufita z gór Efraima. Na imię miał Elkana. Był synem Jerochama, syna Elihu, syna Tochu, syna Sufa Efratyty.  2. Miał dwie żony. Jedna miała na imię Anna, a druga – Peninna. Peninna miała dzieci, natomiast Anna była bezdzietna.  3. Co roku ten człowiek wyruszał ze swego miasta, aby w Szilo oddać pokłon i złożyć ofiarę JAHWE Zastępów. Dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, byli tam kapłanami JAHWE.  4. W dniu, w którym Elkana składał ofiarę, dawał po części swojej żonie, Peninnie, i wszystkim jej synom i córkom.  5. Annie zaś dawał część podwójną, ponieważ kochał Annę, mimo że JAHWE uczynił ją bezpłodną.  6. Rywalka Anny nieustannie jej dokuczała i ją upokarzała z tego względu, że JAHWE uczynił ją bezpłodną.  7. Tak działo się co roku. Ilekroć Anna przychodziła do domu JAHWE, Pennina dokuczała jej w ten sposób, Anna zaś płakała i nie jadła.  8. Pewnego razu jej mąż, Elkana, zapytał: Anno, dlaczego płaczesz? Czemu nie jesz? Dlaczego boleje twoje serce? Czy nie jestem dla ciebie ważniejszy od dziesięciu synów?  9. Gdy w Szilo skończono jeść i pić, Anna wstała. Kapłan Heli siedział wówczas na krześle przed wejściem do przybytku JAHWE.  10. Smutno było Annie na duszy, więc modliła się do JAHWE i gorzko płakała.  11. Złożyła także taki ślub: JAHWE Zastępów! Jeżeli wejrzysz na nieszczęście swojej służebnicy, będziesz pamiętał i nie zapomnisz o mnie, lecz dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to oddam go JAHWE na wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie dotknie jego głowy.  12. Podczas gdy ona długo się modliła przed obliczem JAHWE, Heli uważnie przyglądał się jej ustom.  13. Anna jednak mówiła tylko w sercu. Jej wargi się poruszały, ale głosu nie było słychać. Heli myśląc, że jest pijana,  14. powiedział do niej: Jak długo jeszcze będziesz obnosić się ze swym pijaństwem? Wytrzeźwiej!  15. Anna odpowiedziała: Nie, mój panie! Jestem kobietą udręczoną na duchu. Wina ani innego mocnego napoju nie piłam, lecz wylałam swoją duszę przed JAHWE.  16. Nie uważaj swojej służebnicy za córkę Beliala, ponieważ mówiłam dotąd z głębi mojego smutku i zmartwienia.  17. Wówczas Heli odpowiedział: Idź w pokoju! Bóg Izraela spełni prośbę, którą Mu przedstawiłaś.  18. Ona zaś powiedziała: Niech twoja służebnica znajdzie łaskę w twoich oczach! I kobieta poszła swoją drogą, zjadła posiłek, a jej twarz była już zupełnie inna. 
Narodziny i dzieciństwo Samuela
19. Rano wstali, pokłonili się JAHWE, zawrócili i przyszli do swego domu w Ramie. Potem Elkana współżył ze swoją żoną, Anną, a JAHWE wspomniał na nią.  20. Kiedy się wypełniły dni, Anna poczęła i urodziła syna, któremu dała imię Samuel, gdyż mówiła: U JAHWE go wyprosiłam.  21. Kiedy ten człowiek, Elkana, udał się z całą rodziną, aby złożyć JAHWE doroczną ofiarę i wypełnić ślub,  22. Anna nie poszła, lecz oznajmiła swojemu mężowi: Dopiero gdy odstawię chłopca od piersi, zaniosę go, aby się pokazał JAHWE i pozostał tam na zawsze.  23. Jej mąż, Elkana, odpowiedział: Czyń to, co uważasz za właściwe! Zostań, dopóki nie odstawisz go od piersi. JAHWE z pewnością spełni swoje słowo! Kobieta została więc i karmiła swojego syna, aż nadszedł czas odstawienia go od piersi.  24. Gdy odstawiła go od piersi, wzięła go ze sobą wraz z trzema cielcami, efą mąki i bukłakiem wina. Zaniosła do Szilo, do domu JAHWE. A chłopiec był jeszcze mały.  25. Następnie zarżnięto cielca, a chłopca zaniesiono do Helego.  26. Wówczas Anna powiedziała: Wybacz, mój panie! Na twoje życie! Jestem tą kobietą, która stała przy tobie w tym miejscu, modląc się do JAHWE.  27. O tego chłopca się modliłam, a JAHWE spełnił prośbę, którą do Niego zanosiłam.  28. Teraz więc oddaję go JAHWE. Przez wszystkie dni swego życia poświęcony będzie JAHWE. Potem oddali tam pokłon Panu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

BIBLIA EKUMENICZNA
To jest
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu
przekład ekumeniczny z języków oryginalnych.
Prawo autorskie © 2018, Towarzystwo Biblijne w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2018 by Towarzystwo Biblijne w Polsce. All rights reserved.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org