Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

II Księga Samuela

Autor:
Natan, Gad oraz inni autorzy i redaktorzy na przestrzeni wieków (na co może wskazywać 1Krn 29:29-30).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1010-960 r. p. Chr., tj. od śmierci Saula do schyłku rządów Dawida; (2) mniejsze jednostki literackie mogą pochodzić z opisywanego okresu, o dalszych redakcjach świadczy np. 1Sm 27:6.
Miejsce:
Ziemia Izraela.
Cel:
Ukazanie Bożego działania w życiu i panowaniu Dawida.
Temat:
Działanie Boga w Izraelu za pośrednictwem Dawida.

Rozdział 1

1. teraz stało się po Śmierć Saula, kiedy David został zwrócony z uboju z Amalekitów Dawid miał miejsce zamieszkania dwa dni w Siklag;  2. Doszło nawet do przekazania trzeci dni, że oto człowiek przyszedł z obozu od Saula w ubraniu czynsz, a ziemia na głowie: i tak to było, kiedy przyszedł do David, który upadł do ziemi, i oddał pokłon.  3. Dawid powiedział do niego Od przychodzisz skąd ty? A on rzekł: do niego z obozu Izraela ja uciekł.  4. Dawid powiedział do niego: Jak poszedł sprawę? Proszę cię, powiedz ja. A on odpowiedział:, że ludzie są uciekł z bitwy, a wiele ludzi również upadło i martwy i Saul i Jonathan syn nie żyje również.  5. Dawid powiedział do młodego mężczyzny, który powiedział go, jak wiesz ty, że Saul i Jonathan jego syn nie żyje?  6. A młody człowiek5046 powiedział, że mu powiedział, Jak się stało przypadkiem na górze Gilboa , oto Saul na włóczni, a oto rydwany oraz jeźdźcy po twardym po nim .  7. A gdy spojrzał za niego, widział mnie i nazwał do mnie. I odpowiedziałem Oto jestem  8. I rzekł: do mnie, Kto ty jesteś? I odpowiedziałem go, jestem Amalekita.  9. Powiedział do mnie ponownie, stoisko, proszę, na mnie i zabij ja: do bólu przyszedł nade mną, bo moje życie jest jeszcze cały we mnie.  10. Tak więc stałem na niego i zabił go, bo był pewien ,, że nie mógł żyć po, że został spadła i wziąłem korona, który był na głowie i bransoleta, który był na jego ramieniu i przyniosły im dotąd Panu memu:.  11. Dawid na ubraniu, a czynsz im, a także wszyscy ludzie, które były z nim:  12. A oni opłakiwali i płakał i pościł do nawet, dla Saula, a Jonathan syn i dla ludzi Pana, a do domu Izraela, ponieważ były one upadły od miecza.  13. Dawid powiedział do młodego mężczyzny5046 powiedział, że mu, Tyś Skąd? A on odpowiedział: Jestem synem z nieznajomym, Amalekita.  14. Dawid powiedział do niego Jak byłeś ty nie boi aby rozciągnąć dalej twoje ręce, aby zniszczyć z Pana'S namaszczony?  15. Dawid nazywa jedno z młodych mężczyzn, i powiedział Podejdź, a spadek8.798 na niego. I uderzył mu, że umarł.  16. Dawid powiedział do niego, krew twoja być po twojej głowie, na ustach twoich kto ma zeznał przeciwko tobie, mówiąc:, mam zabity Pana namaszczony.  17. Dawid z tym lamentem w ciągu Saul i ponad Jonathan syn:  18. (również nakazał im uczyć dzieci Judy Korzystanie z kokardą: oto jest napisane w książka Jasher.)  19. piękno Izraela został zabity na twoje wyżynach: jak się potężny Fallen!  20. Powiedz nie w Gat, publikować nie jest na ulicach z Askelon, żeby córek z Filistynami radości, żeby córek z nieobrzezanych triumf.  21. Ye góry z Gilboa, niech nie rosa, ani niech będzie deszcz, na ciebie, ani pola z oferty: tam bowiem tarczy z potężnym jest niegodziwie odrzucił, tarcza Saula, jakby nie był namaszczony olejem.  22. Od krwi z zabitego, od tłuszczu z potężnym, łuk Jonatana odwrócił nie z powrotem i miecz Saula wrócił nie jest pusta.  23. Saul i Jonathan były piękne i przyjemne w życiu, aw ich śmierci nie zostały one podzielone: były szybsza niż orły, oni byli silniejsi od lwów.  24. Ye córki Izraela, płaczcie nad Saul, który ubrany Ci w szkarłat ,, wraz z innymi rozkoszy, którzy pokładają na ozdoby złota na swojej odzieży.  25. Jak się potężny Fallen w środku bitwy! O Jonathan, byłeś zabity w twoich wyżynach.  26. jestem zmartwiony dla ciebie, mój brat Jonathan: bardzo przyjemne Tyś był do mnie: twoja miłość do mnie był cudowny , przekazując miłość kobiety.  27. Jak się potężny Fallen, a broń wojny zginęła! 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org