Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

II Księga Królewska

Autor:
Autorzy i redaktorzy, kapłani i Lewici, kryjący się też za redakcją Księgi Powtórzonego Prawa. Tradycja żydowska wskazuje Jeremiasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 853-561 r. p. Chr., tj. od rządów Jehorama i Achazjasza do ułaskawienia Jehojachina; (2) redakcji Księgi: okres Jozjasza (640-609 r. p. Chr.), okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) lub perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
Cel:
Ukazanie narodowych skutków niewierności Bogu.
Temat:
Bóg konsekwentny w swoim planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Następnie Moab przeciwko Izraelowi po Śmierć Achaba.  2. i Ochozjasz upadł przez kraty w jego górnej komory, który był w Samarii i był chory i wysłał posłańcy, i powiedział do nich: Idźcie, zapytać z Baalzebub bóg Ekronu czy wyzdrowieję tej choroby.  3. Lecz anioł Pana powiedział do Eliasz Tiszbe: Wstań, przejdź do w celu spełnienia posłańcy króla Samarii i powiedzieć do nich: ,, Czy to nie jest, ponieważ nie ma Boga w Izraelu, że idziecie z zapytaniem z Baalzebub bóg Ekronu?  4. Teraz więc tak mówi Pan Nie będziesz zejść z tego łóżka, na której ty poszła w górę, ale na pewno będziesz umierać. Eliasz odszedł.  5. A kiedy posłańcy zawrócił do niego, powiedział: do nich: Czemu jesteście teraz zawrócił?  6. A oni odpowiedzieli: do niego, przyszedł mężczyzna up w celu spełnienia nas i powiedział:8.799 do nas, Go, należy ponownie do króla, który wysłał Ty, i powiedzieć: do niego: Tak mówi Pan Czy to nie jest, ponieważ nie ma Boga w Izraelu, że ty sendest z zapytaniem z Baalzebub bóg Ekronu? Dlatego nie będziesz zejść z tego łóżka, na której ty poszła w górę, ale będziesz na pewno umierać.  7. I rzekł: do nich: Co sposób człowieka był ten, który wymyślił w celu spełnienia Ty, i powiedział wy te słowa?  8. A oni odpowiedzieli: go, był włochate man i Girt o pas skóry o jego biodra . A on rzekł: To Eliasz Tiszbe.  9. Potem król wysłane do niego kapitan pięćdziesięciu wraz z jego pięćdziesiątką. I poszedł w górę do niego: a oto siedział na górze o wzgórzu. A on mówił do niego: Ty człowiek Boże, król Rzekł Zejdź.  10. Eliasz odpowiedział i powiedział: do kapitana pięćdziesięciu Jeżeli ja jestem człowiekiem Boże, pozwól ogień zejść z nieba i konsumować ciebie i twoje pięćdziesiąt.. I zstąpił ogień z nieba i pochłonął do niego i jego pięćdziesięciu.  11. Ponownie również wysłał do niego inny kapitan pięćdziesięciu wraz z jego pięćdziesiątką. A on odpowiedział: i powiedział: do niego, człowiecze Boże, co kto ma król powiedział Zejdź szybko.  12. Eliasz odpowiedział i powiedział: do nich: Jeżeli ja jestem człowiekiem Boże, niech ogień zejść z nieba i konsumować ciebie i twoje pięćdziesiąt. I ogień Boże zstąpił z nieba i pochłonął jego i jego pięćdziesiąt.  13. I posłał ponownie kapitan trzeciego pięćdziesiąt wraz z jego pięćdziesiątką. I trzeci kapitan pięćdziesięciu i przyszedł i spadł na kolanach Eliasz i prosił go i powiedział do niego: Mężu Boże, proszę cię, pozwól mi życie oraz życie z tych pięćdziesięciu słudzy twoi, być cenne w twoich oczach.  14. Oto, przyszedł ogień w dół z nieba i spalony up dwa kapitanowie z byłym pięćdziesiątych z ich pięćdziesiątych: więc niech moje życie teraz cenny w twoich oczach.  15. Lecz anioł Pana powiedział do Eliasza Go down z Nim: nie bójcie się od niego. A on wstał i zszedł z nim do króla.  16. I rzekł: do niego: Tak mówi Pan, skoro posłałeś posłańcy zapytać z Baalzebub bóg Ekronu, to nie dlatego, że nie ma Boga w Izraelu zapytać Jego słowa? Dlatego nie będziesz zejść poza tym łóżku, na której ty poszła w górę, ale będziesz na pewno umierać.  17. Tak więc umarł zgodnie ze słowem Pana, który Eliasz mówił. I Joram w jego miejsce w sekund roku Jorama syn Jozafata Król Judy; bo nie miał syna.  18. A reszta aktów Ochozjasza, który robił, nie są spisane w książce z kronik królów Izraela? 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org