Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

II Księga Kronik

Autor:
Nieznani kronikarze i redaktorzy; wg tradycji żydowskiej Ezdrasz.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 971-538 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: okres Niewoli Babilońskiej (605-539 r. p. Chr.) i perski (539-330 r. p. Chr.).
Miejsce:
Ziemie Izraela, Judy i Babilonii.
Cel:
Ukazanie dziejów Izraela w kontekście przymierza zawartego przez Boga z Dawidem.
Temat:
Bóg wierny przymierzu, konsekwentny w swym planie zbawienia.

Rozdział 1

1. Salomon syn Dawida została wzmocniona w swoim królestwie, a Pan jego Bóg był z Nim, a powiększony mu niezmiernie.  2. Wtedy Salomon mówił aż cały Izrael, do kapitanów tysięcy i setek, a do sędziów oraz do każdego gubernatora w całym Izraelu, szef z ojców.  3. Tak więc Salomon, i wszystko zgromadzenie z nim, udał na wyżynę, które było w Gibeonie, gdyż nie było tabernakulum zgromadzenia Boże, który Mojżesz sługa Pana zrobił na pustyni.  4. , ale Arka Boże miał David wychowany z Kiriat-Jearim w miejscu, które David przygotował dla ona: dla rozbił namiot za to w Jerozolimie.  5. Ponadto brązu ołtarz, że Bezaleel syn URI, syn Chura, uczynił, włożył przed tabernakulum Pana: i Salomon i kongregacja starał do niego.  6. Salomon podszedł tam do brązu ołtarz Pan, który był w tabernakulum zgromadzenia i zaproponował tysięcy całopalenia na niego.  7. W tej nocy Bóg pojawiają Salomonowi, i powiedział Mu Zapytaj co dam ciebie.  8. Salomon powiedział Bogu, Tyś pokazał wielki miłosierdzie Dawidowi mój ojciec, i uczyniłeś żebym panował w jego miejsce królem.  9. Teraz, o Panie Bóg, niech twoja obietnica Dawidowi mój ojciec ustalić: dla żeś mnie król nad narodem jak proch z ziemi w licznych.  10. Daj ja teraz mądrość i wiedzy, że mogę wyjść i są w przed To ludzie: bo któż może sądzić to twoi ludzie, że jest tak wielka?  11. I Bóg powiedział do Salomona, bo to jest w twym sercu, a nie ty masz pytanie bogactwo, bogactwo lub cześć, ani życie z twoich wrogów, ani jeszcze któryś zapytał długo życie, ale któryś zapytał mądrość i wiedzy dla siebie samego, abyś sędzia mayest moi ludzie, nad którymi zrobiłem ci król:  12. Mądrość i wiedzy przyznawana jest do ciebie, a dam bogactwo Thee, a bogactwo, i honor, takie Ponieważ żaden z królów mieli, że były przed tobie, ani się tam każdy po ci się podoba.  13. Wtedy Salomon przyszedł z jego podróży na wyżynę, które było w Gibeonie, aby Jerozolima, z przed tabernakulum zgromadzenia i rządził nad Izraelem.  14. A Salomon zebrał rydwany oraz jeźdźcy: i miał tysiąc i cztery sto rydwany, a dwanaście tys jeźdźcy, który zajął w rydwanie miasta oraz z królem w Jerozolimie.  15. A król się srebrny i złoto w Jerozolimie jako bogaty jak kamienie i drzewa cedrowego się on jak jawor drzew, które są w dolinie dla obfitości.  16. A Salomon miał konie przyniósł z Egiptu i przędza pościel:: królewscy kupcy otrzymane Przędza lniana w cenie.  17. A oni idące w górę i wyprowadzeni z Egiptu rydwan dla sześciu sto syklów srebra, a na koń na sto i pięćdziesiąt: i tak przyniósł oni się Konie dla wszystkich królów z Hetytów, a dla królów z Syria, poprzez ich możliwości. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org