Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Nehemiasza

Autor:
Nehemiasz i inni autorzy i redaktorzy stojący za ostateczną formą 1-2Krn, Ezd i Ne; tradycja żydowska wskazuje w tym względzie Ezdrasza.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 445-433 i 425-423 r. p. Chr.; (2) powstawania i redakcji Księgi: częściowo w trakcie opisywanych wydarzeń, a ostatecznie po 423 r. p. Chr.
Miejsce:
Suza, Jerozolima.
Cel:
Ukazanie troskliwości Boga w okresie odbudowy Jerozolimy oraz odnowy religijnej wspólnoty narodowej.
Temat:
Bóg gwarantem spełnienia się obietnic pomimo przeciwności dziejowych.

Rozdział 1

1. słowa Nehemiasza syn z Hachaliah. I stało się w miesiącu Chisleu, w dwudziestym roku, jak byłem w Suzie Pałac  2. To Chanani, jeden z moich braci, przyszedł, on i niektórzy mężczyźni Judy, a ja zapytałem ich o Żydzi, który uciekł, które zostały pozostawione z niewoli oraz o Jerozolimie.  3. A oni rzekli: do mnie, reszta, które są pozostawione w niewoli tam w prowincji są w świetnej utrapienia i pośmiewiskiem: ściana Jerozolimy jest również w podziale, a bramy tego są spalane ogniem .  4. I stało się, gdy usłyszałem te słowa, że usiadłem i płakał i opłakiwał pewny dni i pościł i modlił się przed Bóg nieba  5. I rzekł, błagam Cię, Panie Bóg nieba, wielki i straszne Bóg że strzeże przymierze i miłosierdzie dla nich miłości go i obserwować Jego przykazania:  6. Niech twoje ucho teraz zwracać uwagę, a oczy twoje open, abyś usłyszeć Modlitwa sługi twego co modlę przed ci teraz, dni i noc, dla dzieci Izraela słudzy twoi i wyznać grzechy z dzieci Izraela, który zgrzeszyliśmy przed tobą zarówno ja i mój ojciec dom zgrzeszyli.  7. Zajmowaliśmy bardzo niegodziwie przeciw tobie, a nie przechowywane przykazania, ani statutu, ani wyroki , co ty commandedst sługa twój Mojżesza.  8. Pamiętaj, błagam cię, Słowo, które ty commandedst twój sługa Mojżesza, mówiąc: Jeśli będziecie łamać, będę rozproszę za granicą wśród narodów:  9. Ale jeśli macie skręcić do mnie, i zachować moje przykazania i zrobić im, choć nie były to wyrzucam aż po krańce w niebie, jeszcze zbiorę je stamtąd i przyniesie ich aż do miejsca, które wybrałem , aby ustawić Nazywam tam.  10. Teraz to są słudzy twoi i twój lud, którego Odkupiłeś wielką swoją power, a przez twoje silne ręcznie.  11. O Panie błagam ci, niech teraz twoje ucho zwracać uwagę do modlitwy twego sługi, a do modlitwy z twoich sług , którzy pragną na strach imię twoje: i prosperować, proszę, Twój sługa ten dzień, a dotacja mu miłosierdzie w oczach tego człowieka. Bo byłem króla podczaszym. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org