Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Ksiega Wyjścia

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1876-1444 r. p. Chr., tj. od śmierci Józefa w Egipcie do wzniesienia przybytku (Wj 40:17; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu bohaterów ksiąg.
Cel:
Ukazanie tworzenia się narodu izraelskiego.
Temat:
Bóg Dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

Parashah 13: Sh’mot (Names) 1:1–6:1
1. A oto imiona z dzieci Izraela, która weszła w do Egiptu, każdy człowiek i jego rodzina przyszedł z Jakubem.  2. Reuben, Symeon, Levi, Juda  3. Issachar, Zabulon, a Benjamin  4. Dan i Neftalego, Gad, i Aser.  5. I wszystkie dusze, który wyszedł z lędźwi Jakuba było siedemdziesiąt dusze: do Józefa został w Egipcie już .  6. Józef zmarł, i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie.  7. A synowie Izraela były owocne, a wzrosła w obfitości i pomnożyć i woskowane przekraczającej potężni i ziemia była wypełniona z nimi.  8. Teraz pojawiła się Nowa Król w ciągu Egipt, który nie wiedział Joseph.  9. I rzekł do swego ludu Oto lud z dzieci Izraela są bardziej i potężniejszy niż my:  10. Chodź, pozwala nam radzić sobie mądrze z nich, żeby nie mnożyć, a to się stanie, że, kiedy wali się każda wojna, ale również do naszych wrogów, a walka wobec nas, a więc] dostać je z ziemi.  11. Dlatego, że zaszło nad nimi taskmasters nękać je z ich obciążeń. I zbudowali dla faraona skarb miasta, Pithom oraz Raamses.  12. Ale im bardziej cierpi, tym więcej i wzrósł. A oni martwią ponieważ z dzieci Izraela.  13. Egipcjanie wykonane dzieci Izraela z dyscypliny:  14. I zrobili ich życie gorzki z twardym bondage, w Morter, a cegły, a wszelkiego rodzaju serwis w polu: wszystkie ich serwis, w którym zrobili im służyć, był z dyscypliny.  15. A król Egipt mówił na hebrajski położne, której nazwa w jednym była] Shiphrah i nazwisko z drugiej Pua:  16. I rzekł: Kiedy czynicie urząd położnej do kobiet hebrajskich i zobaczyć je na stołkach, jeśli być syn, a następnie będziecie zabijać go: ale jeśli to córka, a następnie będzie żyła.  17. Lecz położne obawiali Bóg, a nie jako król w Egipcie przykazał je , ale zapisane mężczyźni dzieci żyje.  18. A król Egipt nazywany dla położnych, i powiedział: do nich: Czemu nie chcecie zrobić to coś, a zostały zapisane mężczyźni dzieci żyje?  19. i położne powiedział do faraona, bo hebrajski kobiety nie są tak egipskich kobiet, bo są żywe i są dostarczane ere położne pochodzą w dla nich.  20. Dlatego Bóg rozpatrywane dobrze z położnych i ludzie pomnożyć i woskowane bardzo potężny8.799 21. I stało się, bo położne obawiali Bóg, że zrobił im domy.  22. Faraon opłata wszyscy jego ludzie, mówiąc: Każdy syn, które rodzi się będziecie rzucać do rzeka, a każda córka będziecie uratować żywy. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org