Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Hioba

Autor:
Nieznany. Wg Williama MackDonalda tradycja żydowska przypisuje utwór Mojżeszowi.
Czas:
Związki tekstowe Jb z Pwt, Ps, Prz, Iz i Ez sugerują redakcję Księgi w okresie Niewoli Babilońskiej (począwszy od 586 r. p. Chr.) lub po niej, na podstawie wcześniejszego materiału.
Miejsce:
(1) Akcji: Us; (2) redakcji: Ziemia Izraela lub Babilonia.
Cel:
Ukazanie związku między moralnością, sprawiedliwością a cierpieniem w kontekście Bożego planu obejmującego ogół rozumnych bytów wszechświata.
Temat:
Cierpienie – jego powody, cele, związek z grzechem, tajemnica, sposoby przeżywania, miejsce w planie zbawienia i przezwyciężanie w zaufaniu do Boga.

Rozdział 1

1. Pewien człowiek w ziemi z Uz, którego imię było Job i że człowiek był doskonały i prosto, a jeden że bał Bóg i unikał zło.  2. I urodziło do Niego: siedem synowie i trzy córki.  3. Jego istoty został również siedem Tysiąc owce, a trzy tys wielbłądy, a pięć Sto jarzmo wołów, a pięć sto ona osły i bardzo wielki agd, tak że ten człowiek był największym wszystkim mężczyźni od wschodu.  4. i jego synowie poszedłem i ucztowali w swoich domach, każdy jeden jego dni, i wysłał i nazywany dla swoich trzech sióstr i do picia z nimi.  5. I stało się tak, kiedy dni ich ucztowania nie było o, zadanie to wysłane i uświęcone im, i wstał wcześnie w godzinach porannych, a oferowany całopalenia w zależności od liczby z nich wszystkich: dla Hioba powiedział Może być, że moi synowie zgrzeszyli, a przeklęty Bóg w ich sercach. Tak zrobił Praca nieustannie.  6. Teraz nie było dni, gdy synowie Boże przyszedł przedstawianie sami przed Panem, a szatan przyszedł również wśród im.  7. A Pan powiedział do szatana: Skąd przychodzisz ty? Wtedy szatan odpowiedział Pan, i rzekł: od pójścia tam iz powrotem w ziemi i od chodzenia w górę iw dół w środku.  8. A Pan powiedział do szatana, tyś za sługa mój Praca, że nie ma nikogo takiego jak on w Ziemia, doskonały i prosto mężczyzna, który boi Bóg i escheweth zło?  9. Wtedy szatan odpowiedział Pan, i powiedział Toż Job strach Bóg na marne?  10. Hast ty nie dokonał żywopłot o nim i o jego dom, a także o wszystkim, co ma na każdej stronie? Ty masz błogosławiony praca z rąk, a jego substancja w ziemi.  11. , ale wysunął rękę teraz i dotknij wszystkiego, co ma, i będzie przeklinać ci do twej twarzy.  12. A Pan powiedział do szatana: Oto wszystko, co ma jest w twej mocy, tylko na siebie nie wyciągnął rękę. Więc szatan wyszedł z obecnością Pana.  13. I było dni kiedy jego synowie i jego córki jedli i picie Wino w ich najstarszy brat dom:  14. I przyszedł posłaniec do pracy i powiedział, Woły były orki, a osły karmienie obok nich:  15. i Sabeans spadła na nich, i usunąłem je, tak, oni zabici pracowników z brzegu z mieczem, a ja tylko jestem uciekł samodzielnie powiedzieć tobie.  16. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł również inny i rzekł:, ogień Boże upadł8.804 z nieba, a kto ma spalone owca, a słudzy i pochłonął je, a ja tylko jestem uciekł tylko powiedzieć tobie.  17. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł również inny i rzekł:, Chaldejczycy trzy Pasma, a spadła na wielbłądach, i wykonałem je z dala, tak, i zabity pracowników z krawędzi miecza, a ja tylko jestem uciekł samodzielnie powiedzieć tobie.  18. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł również inny i rzekł:, Thy synowie i twój córki jedli i picie wino w ich najstarszy brat dom:  19. A oto przyszedł wielki wiatr z pustynia i bili cztery Narożniki z dom, a spadła na młodych ludzi, a są one martwe, a ja tylko jestem uciekł samodzielnie powiedzieć ciebie.  20. Hiob, a czynsz jego płaszcz, ogolił głowa i upadł na ziemię i czcili  21. I rzekł, Naked przyszedł I OUT mojej matki łono i nagi wrócę tam: Pan, a Pan kto ma zabrane;; błogosławiony być nazwa Pana.  22. W tym wszystkim Hiob zgrzeszył nie, ani opłata Bóg głupio. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org