Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Kaznodziei

Autor:
Kaznodzieja (Kohelet) nieznany z imienia. Starsze tradyjcje przypisują autorstwo Salomonowi.
Czas:
IV-III w. p. Chr.; Księga pośrednio nawiązuje do Salomona (970-930 r. p. Chr.) i być może bliżej nieokreślone, wcześniejsze jej formy lub mniejsze części pochodzą z okresu jego panowania.
Miejsce:
Prawdopodobnie Jerozolima
Cel:
Ukazanie wartości życia z ziemskiej perspektywy.
Temat:
Życie bez Boga jest życiem bez sensu.

Rozdział 1

1. wyrazy z kaznodziei, syn Dawida, król w Jerozolimie.  2. Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, próżność nad marnościami wszystko marność.  3. Cóż za pożytek ma człowiek z całego trudu, którą prowadzi pod słońcem?  4. Jedno pokolenie przemija, a kolejne pokolenie przychodzi : ale ziemia trwa8.802 na zawsze.  5. niedz wschodzi i niedz idzie w dół i hasteth na swoje miejsce, gdzie pojawiła.  6. wiatr idzie w kierunku południowym i turneth o aż do północy, ale whirleth o nieustannie i wiatr returneth ponownie zgodnie z jego obwodów.  7. Wszystkie rzeki uruchom do morza, jednak morze nie jest pełny, do miejsca skąd rzeki przyjść, tam wrócą ponownie.  8. Wszystkie rzeczy są pełne pracy, człowiek nie może zupełny to: oko nie jest zadowolony z widzenia, ani ucho wypełniony ze słuchu.  9. rzeczy, które już zostało, to jest to, co jest, a co jest zrobione jest to, co dokonuje się i nie ma nowych rzeczą pod słońcem.  10. Czy istnieje żadnej rzeczy z czego to można powiedzieć, patrz, to coś nowego? to już zostało już z dawnych czasów, który był przed nas.  11. Nie ma pamięci byłego rzeczy, nie będzie też żadnych pamięć rzeczy, które mają nadejść z tymi, które przyjdą po.  12. I Kaznodzieja był królem przez Izrael w Jerozolimie.  13. I dałem moje serce szukać i wyszukiwać przez mądrość w odniesieniu do wszystkich rzeczy, które się dzieją pod niebo: ten ból travail ma Pan Bóg podano do synów człowieka być wykonywane z nimi.  14. Widziałem wszystkie prace, które są wykonywane pod słońcem, a oto wszystko jest marnością i uciążliwość ducha .  15. To, co] krzywy nie może być prosto: a co się chce nie być numerowane .  16. I obcował z mego serca, mówiąc: Oto Ja przyszedłem do wielkiej posiadłości i zdobyć więcej mądrość niż wszyscy, którzy byli przed mnie w Jerozolimie: tak, moje serce miała wielki Doświadczenia mądrości i wiedzy.  17. I dałem moje serce wiedzieć mądrość i wiedzieć szaleństwo, a głupstwem: Jestem postrzegany , że to jest też utrapieniem ducha.  18. Albowiem w dużo mądrość jest dużo smutek: a kto increaseth znajomość increaseth smutek. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org