Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Kapłańska

Autor:
Mojżesz, Jozue i inni autorzy lub redaktorzy mniejszych jednostek literackich na przestrzeni wieków.
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1444-1404 r. p. Chr., tj. wędrówka po pustyni; (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Kpł 1:2; 27:34; Lb 33:2; Pwt 31:24; Jr 7:22).
Miejsce:
Obszary wędrówek i pobytu narodu wybranego.
Cel:
Uporządkowanie czynności kapłańskich.
Temat:
Bóg dawcą przymierza i prawa.

Rozdział 1

Parashah 24: Vayikra (He called) 1:1–5:26(6:7)
1. Pan nazywany do Mojżesza:, i mówił do niego z Tabernakulum zgromadzenia, mówiąc:8.800 2. Mów synom Izraela i powiedzieć do nich: Jeśli kto z was przyniesie ofiarę Panu, będziecie przynieść swojej oferty z bydła, nawet stada, i stada.  3. Jeśli jego ofiara być spalona ofiara stada, niech oferują mężczyzna bez skazy: ma on oferować to z własnej woli dobrowolnie w drzwiach w tabernakulum zgromadzenia Pan.  4. I włożył Jego ręka na głowę w całopalenie, a są one akceptowane dla niego dokona przebłagania dla niego.  5. I zabije Bullock przed Pan: a kapłani, Aarona synowie, wprowadzają krwi, i posypać krwi wokoło na ołtarzu, który jest przy drzwiach w tabernakulum z kongregacji.  6. I będzie flay całopalenie, a cut to na kawałki.  7. A synowie Aarona ksiądz ogień na ołtarzu i położyć drewno w porządku8.804 po pożarze:  8. Kapłani, Aarona synowie, określają części, szef, a tłuszcz, aby na drewnie, które jest na ogniu, która jest na ołtarzu:  9. Ale jego wewnątrz i nogi on umyć w wodzie: i ksiądz wszystko na ołtarzu być spalona ofiara, ofiara spalana, z słodki smak Panu.  10. A jeśli jego oferta być ze stad, czyli owiec lub z kóz, na ofiarę poświęcenia, powinien on przynieść to męski bez skazy.  11. I zabije o to na stronie ołtarza północnym przed Pan: i kapłani, Aarona synów, pokropi jego krwi wokoło na ołtarzu.  12. I będzie wyciąć to na kawałki, z głową, a jego tłuszcz: i ksiądz określa je w kolejności na drewno, które jest na ogniu, która jest na ołtarzu:  13. Lecz on umyć do wewnątrz i nogi wodą: i ksiądz to wszystko i spalić to na ołtarzu: jest spalona ofiara, ofiara spalana, z słodki smak Panu.  14. A jeśli spalona ofiara dla swojej ofercie Panu być z ptactwa, tedy przyniesie Jego dar z synogarlic lub młodych gołębie.  15. A kapłan go do ołtarza i załamują się głowa i spalić na ołtarzu, a krew o tym fakcie będzie załamała się na stronie ołtarza:  16. A on zrywać z dala jego uprawa z jego piór, a cast to obok Ołtarz w części wschodniej przez miejsce z popiołów:  17. A on rozszczepiać to ze skrzydłami jej, ale nie podzielić ją na kawałki i ksiądz go na Ołtarz, na drewnie, który jest na ogniu: jest spalona ofiara, ofiara spalana, z słodki smak do Pan. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org