Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Jeremiasza

Autor:
Jeremiasz, Baruch oraz inni nieznani autorzy i redaktorzy (Jr 36:32; 51:64).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń i datowanych mów: 627-586 r. p. Chr.; (2) redakcji Księgi: po 562 r. p. Chr.
Miejsce:
Jerozolima, ziemia Judy, nieokreślone miejsca zesłania.
Cel:
Ukazanie nieuchronności upadku narodu zbuntowanego przeciw Bogu.
Temat:
Bóg w obliczu nieodwracalnego zepsucia człowieka i tworzonych przez niego instytucji.

Rozdział 1

1. wyrazy Jeremiasza syn Chilkiasza, z kapłanów, które były w Anatot w ziemi Beniamina:  2. Do kogo słowo Pana przyszedł w dni Jozjasza syn Amona Król Judy, w XIII roku jego panowania.  3. Doszło również w dni Jojakima syn Jozjasza Król Judy, aż do końca z XI roku z Sedecjasza syn Jozjasza Król Judy, aż do odprowadzenia Jerozolimy niewoli w piątym miesiąc.  4. Następnie słowo Pana przyszedł do mnie, mówiąc  5. Przed ukształtowałem ci w brzuchu Wiedziałem tobą, a przed tys camest dalej z łona I uświęcony ciebie, a ja wyświęcony ci proroka do narodów.  6. Tedy rzekł I ,, Ach, Panie GOD! oto, nie mogę mówią: bo ja jestem dziecko.  7. Ale Pan powiedział do mnie: Powiedz, nie jestem dzieckiem: na pójdziesz do wszystkich, że będę wysyłać ci, i to, co wam przykazuję ci będziesz mówić.  8. Nie lękajcie się z twarzami: bo jestem z tobą, aby dostarczyć ciebie, mówi Pan.  9. Wtedy Pan wysunął Jego ręka, dotknął moje usta. A Pan powiedział do mnie: Oto kładę moje słowa w twoich ustach.  10. Patrz, mam ten dzień ustaw cię nad narodami i nad królestwami, aby wykorzenić oraz pull down i zniszczyć i rzucać, na budowę i roślin.  11. Ponadto słowo Pana przyszedł do mnie, mówiąc, Jeremiasz, co widzisz ty? A ja powiedziałem: widzę pręt z drzewa migdałowego.  12. Rzekł Pan do mnie, Tyś dobrze seen albowiem śpieszę moje słowo, aby wykonać go.  13. A słowo Pana przyszedł do mnie po raz drugi, mówiąc: Co widzisz ty? A ja powiedziałem: widzę wrzało pot, a twarz niego jest ku północ.  14. Wtedy Pan powiedział do mnie, z północy zły złamie dalej na wszystkich mieszkańców z ziemia.  15. Bo oto, wezwę wszystkie rodziny z królestw północy, mówi Pan, a przyjdą i wyznaczają one co rok jego tron ​​ na wejściu z bramy Jerozolimy, i przeciw wszystkim ściany jego wokoło i przeciw wszystkim miastom Judy.  16. A ja wypowiem moje wyroki przed ich dotknięciem wszystkie ich niegodziwość, którzy opuścili ja, i kadzielne do innych bogów i czcili roboty budowlane z własnymi rękami.  17. Ty zatem przepasz biodra twoje, i powstań i mówić do nich wszystko, komenda I tobie nie być skonsternowany na ich twarze, abym nie zawstydzić ciebie, zanim im.  18. Bo oto ja dokonały ci ten dzień defenced City i żelaza filaru i brązu Ściany przeciw całej ziemi, przeciw królom Judy, wobec książąt tego, przeciwko kapłanom, oraz przeciwko ludziom z ziemi .  19. I będą walczyć przed tobą, ale nie mają pierwszeństwo przed tobą, bo jestem z tobą, mówi Pan, aby zapewnić ciebie. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org