Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Daniela

Autor:
Daniel (Dn 7:1-12:13) oraz ci, którzy spisali jego dzieje lub uporządkowali jego pisma (Dn 1:1-6:29; 7:1).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 605-536 r. p. Chr.; (2) fragmenty pisane przez Daniela pochodzą z jego czasów, te zaś, które mówią o nim lub porządkują jego pisma, są sprawą późniejszych czasów
Miejsce:
Babilon i Medo-Persja.
Cel:
Zaznaczenie panowania Boga nad biegiem historii.
Temat:
Bóg Panem historii (2:21; 4:34-37).

Rozdział 1

1. W trzecim roku panowania Jojakima Król Judy przyszedł Nabuchodonozor Król Babilonu do Jerozolimy i oblegał to.  2. A Pan Jojakim Król Judy w jego ręce, przy czym część naczyń z domu Boga: co niósł do ziemi Szinearu do domu jego boga, a on przyniósł Statki do skarbu dom swojego boga.  3. Król mówił do Ashpenaz mistrz swoich eunuchów, że powinien on przynieść Niektóre z dzieci Izrael, a królewski Nasiona i książąt;  4. Dzieci w którym nie było skazy, ale dobrze sprzyjał, a umiejętne we wszystkich mądrości i przebiegły w wiedzę i zrozumienie nauka, a jak miał zdolność w im stanąć w królewskiej Palace i kogo mogliby uczyć nauka i język Chaldejczyków.  5. A król mianowany im codziennie Przepis królewskiego mięso i wina, który wypił: tak odżywczy im trzy roku, że na końcu nich mogą stać przed Król.  6. Teraz wśród nich były dzieci Judy, Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz:  7. ku któremu książę z eunuchów nazwy: do oddał odmienną Daniela nazwa Belteshazzar, oraz do Chananiasz, Szadraka, a do Miszael, z Meszaka, a do Azariasz, z Abed.  8. Lecz Daniel przeznaczona w swoim sercu, że nie będzie kalać się z części królewskiego Mięso , ani wina, który wypił: dlatego poprosił księcia z eunuchów, że nie może kalać sam.  9. Teraz Bóg przyniósł Daniel w za i czułej miłości z prince z eunuchów.  10. A książę z eunuchów powiedział do Daniela, obawiam moje panie Król, który uczynil Twoje mięso, a napój: dla dlaczego powinien zobaczyć wasze twarze gorzej sympatia niż dzieci, które są Twojego rodzaju ? potem będziecie mnie zagrażają moja głowa do króla.  11. Rzekł Daniel, aby Melzar, którego książę z eunuchów zaszło nad Danielem, Chananiasz Miszael i Azariasz  12. Udowodnij słudzy twoi, daję błagać ,, dziesięć dni, i niech da nas impulsu jeść, a woda.  13. Następnie niech nasze oblicza być traktowana przed ci, a oblicze z dzieci, które jedzą próbki z króla mięso: i jak widzisz8.799, zajmują z Twoich sług.  14. Więc zgodził do nich w tej sprawie i okazało się im dziesięć dni.  15. I na koniec dziesięć dni ich oblicza pojawił się sprawiedliwszy i grubsze w ciele od wszystkich dzieci co jedli część królewskiego mięso.  16. Tak więc Melzar część mięsa i wino, że powinni pić, i dał ich puls .  17. Jeśli chodzi o tych czterech dzieci, Bóg ich wiedza i umiejętności we wszystkich nauki i mądrość: i Daniel miał zrozumienie we wszystkich wizjach i marzenia.  18. Teraz w końcu z dni, że król powiedział powinien przynieść je, następnie książę z eunuchów przyniósł ich przed Nabuchodonozor.  19. A król obcował z nimi, a wśród nich wszystkie stwierdzono nikt tak jak Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasza: dlatego stał oni przed Król.  20. A we wszystkich sprawach mądrości i zrozumienie, że król z nich, znalazł im dziesięć razy lepiej od wszystkich magów i astrolodzy, które były w całym swoim królestwie.  21. A Daniel kontynuowana aż pierwsza roku króla Cyrus. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org