Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Amosa

Autor:
Amos.
Czas:
Ok. 753 r. p. Chr. (w przedziale 760-740 r. p. Chr.), ok. 30 lat przed upadkiem Izraela.
Miejsce:
Betel.
Cel:
Zapowiedź sądu nad sąsiadami Izraela i nad samym Izraelem oraz wezwanie do opamiętania.
Temat:
Powszechna odpowiedzialność człowieka wobec Boga.

Rozdział 1

1. wyrazy Amosa, który był wśród herdmen z Tekoa, który widział o Izraelu w dniach Ozjasza Król Judy, aw dni Jeroboama syn Joasza Król Izraela, dwa lata przed trzęsienie ziemi.  2. I rzekł Pan ryk wola z Syjonu i zupełny jego głos z Jerozolimy oraz w mieszkaniach pasterzy będą opłakiwać, a górna Karmelu musi uschnąć.  3. Tak mówi Pan; Przez trzy przestępstwa z Damaszku, a dla czterech, ja nie odwróci kara ich, bo oni threshed Gilead z instrumentów omłotu żelaza:  4. Ale poślę Pożar do domu z Chazaela, który pożre pałace z Ben-Hadada.  5. złamię również bar z Damaszku i odciął mieszkaniec od zwykłego z Aven , i to, że dzierży berło z domu Eden: i ludzie Syrii pójdą w niewolę do Kir, mówi Pan.  6. Tak mówi Pan; Przez trzy przestępstwa Gazy, a dla czterech, ja nie odwróci kara z nich; bo ponieść niewoli całość niewola, aby dostarczyć je do Edomu:  7. Ale poślę Pożar na ścianie Gazy, który pożre pałace z nich:  8. I będę odcięty mieszkaniec z Ashdod i tego, który dzierży berło z Aszkelon i będę skręcić ręka moja przed Ekronu: i reszta z Filistynami zginie, mówi Lord BÓG.  9. Tak mówi Pan; Przez trzy przestępstwa z Tyru, a dla czterech, ja nie odwróci kara z nich; bo wydały całość niewola do Edomu i pamiętać nie braterska przymierze:  10. Ale poślę Pożar na ścianie z Tyru, który pożre pałace tej decyzji.  11. Tak mówi Pan; Przez trzy przestępstwa Edomu, a dla czterech, ja nie odwróci kara z nich; bo nie realizować jego brat mieczem, i rzucił się wszystko litość, a jego gniew nie łza wiecznie i trzymał Jego gniew na zawsze:  12. Ale poślę Pożar na Teman, który pożre pałace z Bosry.  13. Tak mówi Pan; Przez trzy przestępstwa z dzieci z Ammona, a dla czterech, ja nie odwróci kara ich, bo oni zgrany up kobiety z dzieckiem Gileadu, że mogą one powiększyć ich granica:  14. Ale będę rozpalać ogień w ścianie z Rabba, który pożre pałace tego, z krzykiem w ciągu dnia bitwy, z burzą w ciągu dnia w wir:  15. A ich królem pójdzie do niewoli, on i książęta jego razem, mówi Pan. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org