Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Powtórzonego Prawa

Autor:
Mojżesz, Jozue oraz inni pisarze lub redaktorzy na przestrzeni dalszych wieków (Pwt 3:14).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: 1404 r. p. Chr., tj. ostatni rok pobytu Izraela na pustyni (Pwt 1:5; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Mojżesza, tj. 2. poł. XV w. p. Chr. (Lb 33:2; Pwt 31:24).
Miejsce:
Pustynia Araba, Moab, ziemie Izraela.
Cel:
Objaśnienie i uzupełnienie Prawa.
Temat:
Miłość do Boga najważniejszą sprawą życia.

Rozdział 1

Parashah 44: D’varim (Words) 1:1–3:22
1. Te są słowa4872 Mojżesz, który mówił aż cały Izrael na tej stronie Jordan na pustyni w zwykłym w ciągu przed Red morze, między Paran i Tophel, a Laban i Chaserot i Dizahab.  2. (Istnieje jedenaście dzień ' Podróż z Horeb przy okazji mount Seir do Kadesz-Barnea.)  3. I stało się, w czterdziestym roku, w jedenastym miesiąc, na pierwszym dnia miesiąca, że Mojżesz mówił synom Izraela, w zależności do wszystkiego, co Pan dał mu przykazania do nich;  4. Po on zabił Sichon Król z Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie i Og w król Baszanu, który mieszkał w Astaroth w Edrei:  5. Na tej stronie Jordan w ziemi Moabu ,, zaczął Mojżesz zadeklarować to prawo mówiąc i  6. Pan, nasz Bóg mówił do nas na Horebie, mówiąc: Wyście mieszkali wystarczająco długi w tym Mocowanie:  7. Turn Ty, i wyruszcie i przejdź do mocowania z Amorytów, i do wszystkich miejsc prawie thereunto w zwykły, w górach oraz w dolinie, a na południu, a nad morzem side, do ziemi z Kananejczyków, i do Libanu, ku wielkiemu rzeka, rzeka Eufrat.  8. Oto, postawiłem ziemia przed jesteś: iść i posiadać land co Pan przysiągł do ojców waszych, Abraham, Isaac, Jakub, aby dać do nich i ich potomstwo po im.  9. I mówił wam w tym czasie, mówiąc:, nie jestem w stanie pokrywa Ci się sam:  10. Pan, twój Bóg kto ma pomnożyć Ty, a oto jesteście ten dzień jak gwiazdy nieba dla wielu.  11. (Pan Bóg ojców waszych sprawi, że tysiące razy tak wiele więcej jak wy jesteście, i błogosławić, który , jak on bowiem obiecał można!)  12. Jak mogę sobie sam ponieść Twoje cumbrance, a twój ciężar, a Twoja walka?  13. Weź Ci mądrzy ludzie i zrozumienie, a znany wśród waszych plemion, a uczynię ich władcy nad tobą.  14. A wy odpowiedział mnie i powiedział rzecz które dałeś jest dobry dla nas zrobić.  15. Wziąłem więc szef waszych plemion ,, mądre ludzie i znany i uczynił im Szefowie nad wami, kapitanowie Ponad tysiące i kapitanowie ponad setki, a kapitanowie Ponad pięćdziesiątych, a kapitanowie Ponad dziesiątki i oficerowie wśród waszych plemion.  16. I opłata waszymi sędziami w tym czasie, mówiąc: Słuchajcie przyczyny między twoich braci oraz sędzia sprawiedliwie od każdego człowieka i jego brat, a obcy, które jest z nim.  17. Nie będziecie szanować osoby w wyroku, ale będziecie słyszeć małe, a także wielki, nie będziecie się bać na twarzy człowieka; do wyroku jest] Bóg: a przyczyną, które jest zbyt twarde dla Ciebie, przynieść to do mnie, a ja słyszę go.  18. I rozkazałem Ci w tym czasie wszystkie rzeczy, które powinny czynicie.  19. A gdy odeszli z Horeb, przeszliśmy Wszystko to wielki i straszne pustynia, który widzieliście przy okazji z góry z Amorytów, jak Pan, nasz Bóg nakazał nas, i doszliśmy do Kadesz-Barnea.  20. I rzekłem do was, wy jesteście przyjść do góry z Amorytów, który Pan, nasz Bóg doth dać do nas.  21. Oto Pan, Bóg twój, kto ma ustawiony ziemia przed ci: Do góry i posiadać to, jak Pan Bóg twego ojca Rzekł tobie; strach nie, ani zniechęcać.  22. A wy zbliżył się do mnie każdy z was, i powiedział:, wyślemy mężczyzn przed my, a oni wyszukiwania nam się ziemia i przynieść słowo nas ponownie przez co droga musimy iść w górę , a na co miasta przyjdziemy.  23. I mówią zadowolony mi dobrze: i wziąłem dwanaście ludzie z was, jeden plemienia:  24. I odwrócił i udał się do góry i przyszedł do doliny z Eszkola, i szukał go.  25. I wzięli owoców z ziemi w ich rękach i przyniósł go aż do nas i przyniósł nam słowo ponownie i powiedział Jest to dobry ziemia, którą Pan, nasz Bóg doth dać nas.  26. Niezależnie od ye nie Do góry, ale zbuntował przeciw przykazaniu Pana, twój Bóg:  27. A wy mruknął w swoich namiotach i powiedział, bo Pan znienawidzony nas, bowiem wyprowadził nas out z ziemi Egipt, aby zapewnić nas w ręce z Amorytów, aby zniszczyć nas.  28. Dokąd idziemy? nasi bracia zniechęcać nasze serca, mówiąc: Ludzie jest większe i wyższy niż my; miasta są świetne i zamurowano do nieba, a ponadto widzieliśmy synowie z Anakims tam.  29. Wtedy rzekłem: wam Dread nie, ani bać z nich.  30. Pan, twój Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć dla ciebie, według wszystkiego, co zrobił dla jesteś w Egipcie twoich oczach;  31. i na pustyni, gdzie żeś widział, że Pan, Bóg twój, gołe ciebie, jako człowieka dźwiga jego syn, we wszystkim drogą abyście poszli, aż wy przyszedł w tym miejscu.  32. Jednak w tej rzeczy wy nie wierzyli Pan, twój Bóg  33. Kto poszedł w sposób się, by szukać cię miejsce, aby rozbić namioty w, w ogniu w nocy, aby ukazać, który przez co droga macie iść, w chmurze w ciągu dnia.  34. A Pan słyszał głos z twoich słów, i rozgniewał i przysiągł, mówiąc: ,  35. Z pewnością nie będą jedno z tych ludzi to zło generacja zobacz, że dobry ziemia, którą przysiągł8.738, aby otrzymać do waszych ojców,  36. oszczędzania energii Caleb syn Jefunnego; ujrzy go i do niego dam land, które on hath zdeptany na i jego dzieci, przeto całkowicie, a następnie Pan.  37. Także Pan rozgniewał ze mną dla was, mówiąc Ty również nie będziesz iść w tam.  38. A Jozue syn Nuna, który stoi przed ci, powinien on pójść w tam: zachęcić go, albowiem on spowodować Izrael dziedziczyć go.  39. Ponadto wasze maluchy, co wam powiedział powinna być łupem i twoje dzieci, który w tym dniu nie wiedział między dobry i zła, powinny one iść w tam, i im dam go, i posiądą go.  40. Ale jak dla Ciebie, włącz Ty, i wyruszcie na pustynię przy okazji w Red Morze.  41. Wtedy będziecie odpowiedział i powiedział: do mnie: Zgrzeszyliśmy przeciw Panu ,, pójdziemy w górę i walcz, według wszystkiego, co Pan, nasz Bóg nakazał nas. I gdy wy już przepasane na każdego człowieka jego broń wojny, wy byli gotowi, aby przejść do na wzgórzu .  42. A Pan powiedział do mnie: Powiedz do nich nie Do góry, ani walki, bo jestem] nie między ty, abyście nie być porażony przed wrogowie.  43. Więc mówił do was, a wy nie słyszeć, ale zbuntował przeciw przykazaniu Pana, i poszedł bezczelnie do do wzgórza.  44. i Amorytami, który mieszkał w tej górze, wyszedł przed Ty, i gonił Ty, jak pszczoły zrobić i zniszczone was w Seir, aż Chorma.  45. A wy wrócił i płakał przed Pan, ale Pan nie słuchali do głosu ani dać ucha wam.  46. Więc wy siedziba w Kadesz wiele dni, zgodnie aż do dni abyście siedziba tam. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org