Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Jozuego

Autor:
Jozue i inni nieznani autorzy lub redaktorzy na przestrzeni wieków (Joz 4:9, 19; 5:9; 6:25; 10:13).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1404-1366 r. p. Chr., tj. od śmierci Mojżesza do śmierci Jozuego (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) redakcji Księgi: mniejsze jednostki literackie mogły powstać w czasach Jozuego (Joz 8:32; 24:26); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr.
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Ukazanie podboju Kanaanu i osiedlenia się w nim Izraela.
Temat:
Bóg dotrzymuje obietnic.

Rozdział 1

1. Teraz po Śmierć Mojżesza sługa Pana I stało się, że Pan mówił do Jozuego syn Nuna, Mojżesz ' minister, mówiąc:  2. Mojżesz sługa mój nie żyje, teraz więc wstań, przejść to Jordania, ty i cały ten lud , do ziemi co zrobić dać do nich, nawet do dzieci Izraela.  3. Każde miejsce, że jedynym z Twojej stopy powinien kroczyć, że dałem wam, jak powiedziałem Mojżeszowi.  4. Od pustyni i to Liban aż wielki rzeka, rzeka Eufrat, cały kraj z Hetytów, a do wielki Morze w kierunku zejścia w słońcu, będzie wasza wybrzeże.  5. Nie ma kto być w stanie stanąć przed ci wszystkie dni życia twego: jak byłem z Mojżeszem, więc będę z tobą I nie zawiedzie cię nie porzuci ciebie.  6. Bądź silny i dobrego odwagi: albowiem tego ludu Będziesz podzielenia w dziedzictwo ziemia, którą przysiągł ojcom ich aby dać im.  7. Tylko Bądź silny i bardzo odważny, abyś obserwować zrobić wszystko według prawa , którą Mojżesz sługa mój nakazał ciebie: włącz nie od niej, jak prawicy lub w lewo, abyś prosperować gdziekolwiek idziesz.  8. Ta książka prawa nie zejdą z twoich ustach, ale będziesz medytować nim dzień i noc abyś obserwować do zrobienia według wszystkiego, co jest napisane w nim: bo wtedy uczynisz sposób twój dostatniej , a następnie będziesz miał duży sukces.  9. nie rozkazałem ci? Bądź silny i dobrego odwagi, nie bójcie się, ani być ty lękaj: dla Pana, Bóg twój, z Tobą dokąd idziesz.  10. Jozue nakazał funkcjonariusze ludzi, mówiąc:  11. Przełęcz przez gospodarz i polecenie ludzie, mówiąc: Przygotuj wy jadło , bo w ciągu trzech dni będziecie przejeżdżać przez to Jordan, aby przejść w posiadania land, który Pan, twój Bóg daje należy do posiadania go.  12. I Rubenitów, a do Gadytów, a do połowy plemię Manassesa, mówił Joshua, mówiąc:  13. Pamiętaj, słowo sługa Pana Ty, mówiąc:, Pan Bóg twój dał odpocząć i dał należy ta ziemia.  14. Wasze żony, wasze maluchy i twoje bydło, pozostają w ziemi którą Mojżesz dał informacji na ten temat strona Jordan, ale będziecie przechodzić przed wasi bracia uzbrojony, wszystkie potężne Men of Valor i pomoc im;  15. Dopóki Pan wasi bracia reszta, jak sam dał wam, i oni również posiadali ziemia co Pan, twój Bóg daje do nich: wtedy będziecie zwracać do ziemi z posiadaniu, i cieszyć to, co Mojżesz Pana sługa dał, który na tej stronie Jordan w kierunku wschodu słońca.  16. A oni odpowiedzieli: Joshua, mówiąc: Wszystko, co każesz my zrobimy, a gdziekolwiek ty sendest nas, pójdziemy.  17. Według jak słuchali do Mojżesza: we wszystkim, więc będziemy słuchać do ciebie: tylko Pan, Bóg twój, być z tobą, jak był z Mojżeszem.  18. Ktokolwiek on, że doth buntują wobec twego przykazania i nie będzie słuchać do słów twoich we wszystkim, co każesz go, jest on skazany na śmierć: tylko być silna i dobrego odwagi. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org