Interlinearna Biblia Hebrajsko-Polska

Księga Sędziów

Autor:
Nieznany (bywa przypisywana Samuelowi).
Czas:
(1) Opisywanych wydarzeń: ok. 1366-1104 r. p. Chr., tj. od śmierci Jozuego do rozpoczęcia działalności przez Samuela (Joz 24:29; 1Krl 6:1); (2) mniejszejednostki literackie mogły powstać w czasach przed 1003 r. p. Chr., tj. zdobyciem Jerozolimy przez Dawida (Sdz 1:21); późniejsze redakcje mogły trwać do czasów Ezdrasza, tj. 430 r. p. Chr. (Sdz 18:30).
Miejsce:
Kanaan.
Cel:
Uzasadnienie powstania monarchii oraz ukazanie, jak na przestrzeni dziejów człowiek nie potrafił wykorzystać danych mu przez Boga obietnic i możliwości.
Temat:
Boża wierność obietnicom i ludzka nieumiejętność ich wykorzystania.

Rozdział 1

1. Teraz po Śmierć Jozuego I stało się, że dzieci Izraela zapytał Pan, mówiąc: Kto pójdzie za nas przed Kananejczyków pierwsza, aby walczyć przed nimi?  2. Pan powiedział, Juda pójdzie: oto Ja przyniosły land w ręku.  3. Juda powiedział do Symeona jego brat Przyjdź ze mną do mojego dużo, że możemy walczyć przeciwko Kananejczyków, a ja również pójdzie z tobą do twego dużo. Więc Symeon poszedł razem z nim.  4. Juda podszedł, a Pan dostarczane Kananejczycy i Peryzzytów w ich ręce: i zabili z nich w Bezek dziesięć tys ludzie.  5. I znaleźli Adonibezek w Bezek: i walczyli przeciw niemu, i zabili Kananejczycy oraz Peryzzytów .  6. Ale Adonibezek uciekli, a oni dążyć po niego i złapał go i odciął kciuki i jego wielkie palce.  7. I Adonibezek powiedział, sześćdziesiąt i dziesięć królowie, po ich kciuki i ich wielkie palce odcięcia zebrane ich mięso pod moim stole: jak mam zrobić, tak Bóg kto ma zaplacone ja. I przywiedli go do Jerozolimy i tam zmarł.  8. Teraz dzieci Judy przed Jerozolima i podjął IT oraz oczarowanych to z brzegu miecza i zestaw Miasto w ogniu.  9. A potem dzieci Judy zszedł do walki przed Kananejczyków, który mieszkał w górach, a na południu, iw dolinie.  10. Juda poszedł przed Kananejczyków, które zamieszkało w Hebronie: (teraz nazwa Hebronu było Kiriat-Arba :) i zabili Sheshai i Ahiman i Talmaja.  11. A stamtąd udał przeciwko mieszkańcom z Debiru: i nazwisko z Debiru było Kiriat-Sefer:  12. Kaleb powiedział Ten, który smiteth Kiriat-Sefer, wziął jej, dam Achsah moja córka, aby żona.  13. Otniel syn z Kenaza, Kaleba młodszy brat, wziął IT: i dał go Achsah córka, aby żona.  14. I stało się, gdy przyszła do niego, że wyjechała żeby zapytać ojca pole:: a ona oświetlona z poza jej tyłek, i Kaleb powiedział do niej, Czyń swoją wolę?  15. A ona rzekła: do niego: Daj ja błogosławieństwo: na dałeś ja południe ziemia, dać ja też sprężyny wody. Kaleb dał jej górnej Sprężyny i dolny Sprężyny.  16. A dzieci w Kenity, Mojżesz ' teść udał się poza miasto palm z dziećmi Judy na pustynię Judy, który tkwi w południowej z Arad, a oni poszli i zamieszkało wśród ludzie.  17. Juda poszedł z Symeona jego brat i zabili Kananejczycy, które zamieszkane Zephath i całkowicie zniszczony to. I nazwisko z miasta został nazwany Chorma.  18. Również Juda Gaza z wybrzeża, oraz Askelon z wybrzeża, oraz Ekronu z wybrzeża jego .  19. A Pan był z Judą, a on drave OUT mieszkańcy gór, ale nie mogłem wypędzić mieszkańcy na dolinę, bo mieli rydwany żelaza.  20. I dali Hebron do Kaleba, jak Mojżesz powiedział, a on wydalony stamtąd trzy synowie z Anak.  21. A dzieci Beniamina nie wypędzać Jebusyci, które zamieszkane Jerozolima, ale Jebusytów mieszkać z dziećmi Beniamina w Jerozolimie aż do dnia dzisiejszego.  22. A dom Józefa, ale także wzrósł przed Betel: i Pan był z nimi.  23. A dom Józefa wysłany do dojrzeć Bethel. (Teraz nazwa z miasta była Luz.)  24. A szpiedzy zobaczyłem człowiek wyjdzie z miasta, a oni powiedzieli do niego: pokażę nas, proszę, wejście do miasta, a my będziemy pokażę miłosierdzie Thee.  25. A gdy ukazał im wejście do miasta, ale uderzył Miasto z brzegu miecza; ale puścić człowiek i cała jego rodzina.  26. A człowiek poszedłem do ziemi z Hetytów, i zbudował Miasto, i nazwał z Nazwa jego Luz: co jest nazwa jego aż do dnia dzisiejszego.  27. Ani Manasses wypędzić mieszkańcy Bethshean i jej miasta, ani Taanach i jej miasta, ani mieszkańcy Dor i jej miasta, ani mieszkańcy z Ibleam i jej miasta, ani mieszkańcy z Megiddo i jej miast :: ale Kananejczycy będzie mieszkać w tym kraju.  28. I stało się, gdy Izrael była silna, który włożyli Kananejczycy, aby hołd, a nie całkowicie wypędzić.  29. Ani Efraim wypędzić Kananejczycy, które zamieszkało w Gezer, ale Kananejczycy w Gezer im.  30. Ani nie Zabulon wypędzić mieszkańcy z Kitron, ani mieszkańcy z Nahalol, ale Kananejczycy zamieszkało wśród je, i stał się dopływy.  31. Ani nie Asher wypędzić mieszkańcy z Accho, ani mieszkańcy z Sydonu, ani Ahlab , ani Akzib, ani Helbah, ani Aphik, ani Rechob:  32. Ale Asherites zamieszkało wśród Kananejczycy mieszkańcy z ziemi: bo nie wypędzić .  33. Ani nie Neftali wypędzić mieszkańcy z Bet-Szemesz, ani mieszkańcy z Bethanath, ale mieszkał wśród Kananejczycy mieszkańcy z ziemi: mimo to mieszkańcy z Bet-Szemesz i Bethanath został dopływy im.  34. i Amorytami zmuszony dzieci Dana w górze: bo nie poniósłby im zejść do doliny:  35. Ale Amoryci będzie mieszkać w Górze Herezje w Ajjalonie, aw Shaalbim: jeszcze ręka z dom Józefa zwyciężył tak, aby stały się one dopływy.  36. i wybrzeża z Amorytów było od wychodząc, aby Akrabbim, z głazu, a do góry. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

Biblia Apologety autorstwa Cezarego Podolskiego.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org