Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza

Ewangelia Mateusza

Rozdział 7

 
 
Nie sądźcie
7,1
Μὴ
Me
Nie
κρίνετε,
krinete,
sądźcie,
ἵνα
hina
abyście
μὴ
me
nie
κριθῆτε·
krithete;
sądzeni byliście.
7,2
ἐν
en
W
ho
[jakiej]
γὰρ
gar
bowiem
κρίματι
krimati
decyzji potępiającej
κρίνετε
krinete
sądzicie,
κριθήσεσθε,
krithesesthe,
zostaniecie osądzeni,
καὶ
kai
i
ἐν
en
w
ho
[jakiej]
μέτρῳ
metro
mierze
μετρεῖτε
metreite
mierzycie,
μετρηθήσεται
metrethesetai
odmierzone zostanie
ὑμῖν.
hymin.
wam.
7,3
τί
ti
Czemu
δὲ
de
zaś
βλέπεις
blepeis
widzisz
τὸ
to
κάρφος
karphos
pyłek1
τὸ
to
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀφθαλμῷ
ophthalmo
oku
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelphu
brata
σου,
su,
twego,
τὴν
ten
δὲ
de
zaś
ἐν
en
w
τῷ
to
σῷ
so
twym
ὀφθαλμῷ
ophthalmo
oku
δοκὸν
dokon
belki
οὐ
u
nie
κατανοεῖς;
katanoeis?
widzisz?
7,4
he
Lub
πῶς
pos
jak
ἐρεῖς
ereis
powiesz
τῷ
to
ἀδελφῷ
adelpho
bratu
σου·
su;
twemu:
Ἄφες
Aphes
Pozwól2
ἐκβάλω
ekbalo
wyrzucić
τὸ
to
κάρφος
karfos
pyłek
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὀφθαλμοῦ
ophthalmu
oka
σου,
su,
twego,
καὶ
kai
i
ἰδοὺ
idu
wypatrzyć [nie możesz]3
he
δοκὸς
dokos
belki
ἐν
en
w
τῷ
to
ὀφθαλμῷ
ophthalmo
oku
σοῦ;
su?
twym?
7,5
ὑποκριτά,
hypokrita,
Hipokryto,
ἔκβαλε
ekbale
wyrzuć
πρῶτον
proton
najpierw
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὀφθαλμοῦ
ophthalmu
oka
σοῦ
su
twego
τὴν
ten
δοκόν,
dokon,
belkę,
καὶ
kai
i
τότε
tote
wtedy
διαβλέψεις
diablepseis
wyraźnie zobaczysz
ἐκβαλεῖν
ekbalein
[by] wyrzucić
τὸ
to
κάρφος
karphos
pyłek
ἐκ
ek
z
τοῦ
tu
ὀφθαλμοῦ
ophthalmu
oka
τοῦ
tu
ἀδελφοῦ
adelphu
brata
σου.
su.
twego.
7,6
Μὴ
Me
Nie
δῶτε
dote
dajcie
τὸ
to
ἅγιον
hagion
świętego
τοῖς
tois
κυσίν,
kysin,
psom,
μηδὲ
mede
i nie
βάλητε
balete
rzućcie
τοὺς
tus
μαργαρίτας
margaritas
pereł
ὑμῶν
hymon
waszych
ἔμπροσθεν
emprosthen
przed
τῶν
ton
χοίρων,
choiron,
świnie,
μή
me
nie
ποτε
pote
co_by
καταπατήσουσιν
katapatesusin
zdeptały
αὐτοὺς
autus
was
ἐν
en
τοῖς
tois
ποσὶν
posin
nogami4
αὐτῶν
auton
ich
καὶ
kai
i
στραφέντες
straphentes
odwróciwszy się
ῥήξωσιν
hreksosin
[nie] rozerwały
ὑμᾶς.
hymas.
was.
 
Proście
7,7
Αἰτεῖτε,
Aiteite,
Proście
καὶ
kai
i
δοθήσεται
dothesetai
dane będzie
ὑμῖν·
hymin;
wam,
ζητεῖτε,
zeteite,
szukajcie
καὶ
kai
i
εὑρήσετε·
heuresete;
znajdziecie,
κρούετε,
kruete,
pukajcie5
καὶ
kai
i
ἀνοιγήσεται
anoigesetai
otworzone będzie
ὑμῖν.
hymin.
wam.
7,8
πᾶς
pas
Każdy
γὰρ
gar
bowiem
ho
αἰτῶν
aiton
proszący
λαμβάνει
lambanei
bierze
καὶ
kai
i
ho
ζητῶν
dzeton
szukający
εὑρίσκει
heuriskei
znajduje
καὶ
kai
i
τῷ
to
κρούοντι
kruonti
pukającemu
ἀνοιγήσεται.
anoigesetai.
zostanie otworzone.
7,9
he
Lub
τίς
tis
kto
ἐστιν
estin
jest
ἐξ
eks
z
ὑμῶν
hymon
was
ἄνθρωπος,
anthropos,
człowiekiem,
ὃν
hon
którego
αἰτήσει
aitesei
poprosi
ho
υἱὸς
hyios
syn
αὐτοῦ
autu
jego
ἄρτον,
arton,
[o] chleb,
μὴ
me
nie [przecież]
λίθον
lithon
kamień
ἐπιδώσει
epidosei
poda
αὐτῷ;
auto?
mu!6
7,10
he
Lub
καὶ
kai
i
ἰχθὺν
ichthyn
rybę
αἰτήσει,
aitesei,
poprosi,
μὴ
me
nie
ὄφιν
ophin
węża
ἐπιδώσει
epidosei
poda
αὐτῷ;
auto?
mu!7
7,11
εἰ
ei
Jeśli
οὖν
un
więc
ὑμεῖς
hymeis
wy
πονηροὶ
poneroi
źli
ὄντες
ontes
bedąc
οἴδατε
oidate
wiecie [jak]8
δόματα
domata
prezenty
ἀγαθὰ
agatha
dobre
διδόναι
didonai
dawać
τοῖς
tois
τέκνοις
teknois
dzieciom
ὑμῶν,
hymon,
swym,
πόσῳ
poso
ile
μᾶλλον
mallon
więcej
ho
Πατὴρ
Pater
Ojciec
ὑμῶν
hymon
wasz
ho
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς
uranois
Niebiosach
δώσει
dosei
da
ἀγαθὰ
agatha
dobre
τοῖς
tois
αἰτοῦσιν
aitusin
proszącym
αὐτόν.
auton.
Go.
 
„Złota reguła”
7,12
Πάντα
Panta
Wszystko
οὖν
un
więc
ὅσα
hosa
co
ἐὰν
ean
tylko
θέλητε
thelete
chcecie,
ἵνα
hina
aby
ποιῶσιν
poiosin
uczynili
ὑμῖν
hymin
wam
οἱ
hoi
ἄνθρωποι,
anthropoi,
ludzie,
οὕτως
hutos
tak
καὶ
kai
i
ὑμεῖς
hymeis
wy
ποιεῖτε
poieite
uczyńcie
αὐτοῖς·
autois;
im,
οὗτος
hutos
takie
γάρ
gar
bowiem
ἐστιν
estin
jest
ho
νόμος
nomos
Prawo
καὶ
kai
i
οἱ
hoi
προφῆται.
prophetai.
Prorocy.
 
Dwie drogi
7,13
Εἰσέλθατε
Eiselthate
Wejdźcie9
διὰ
dia
przez
τῆς
tes
στενῆς
stenes
wąską
πύλης·
pyles;
bramę,
ὅτι
hoti
bowiem
πλατεῖα
plateia
szeroka
he
πύλη
pyle
brama
καὶ
kai
i
εὐρύχωρος
eurychoros
przestronna
he
ὁδὸς
hodos
droga
he
ἀπάγουσα
apagusa
wiodąca10
εἰς
eis
w
τὴν
ten
ἀπώλειαν,
apoleian,
zgubę,11
καὶ
kai
i
πολλοί
polloi
liczni
εἰσιν
eisin
οἱ
hoi
εἰσερχόμενοι
eiserchomenoi
wchodzący
δι’
di'
przez
αὐτῆς·
autes;
nią.
7,14
ὅτι
hoti
Ponieważ
στενὴ
stene
wąska
he
πύλη
pyle
brama
καὶ
kai
i
τεθλιμμένη
tethlimmene
zwężona
he
ὁδὸς
hodos
droga
he
ἀπάγουσα
apagusa
prowadząca
εἰς
eis
do
τὴν
ten
ζωήν,
dzoen,
życia,
καὶ
kai
i
ὀλίγοι
oligoi
nieliczni12
εἰσὶν
eisin
οἱ
hoi
εὑρίσκοντες
heuriskontes
znajdujący
αὐτήν.
auten.
ją.
 
Poznacie po owocach
7,15
Προσέχετε
Prosechete
Uważajcie13
ἀπὸ
apo
na
τῶν
ton
ψευδοπροφητῶν,
pseudopropheton,
pseudo-proroków,14
οἵτινες
hoitines
co
ἔρχονται
erchontai
przychodzą
πρὸς
pros
do
ὑμᾶς
hymas
was
ἐν
en
w
ἐνδύμασιν
endymasin
odzieniu
προβάτων
probaton
owiec,
ἔσωθεν
esothen
wewnątrz15
δέ
de
zaś
εἰσιν
eisin
λύκοι
lykoi
wilkami
ἅρπαγες.
harpages.
drapieżnymi.
7,16
ἀπὸ
apo
Z
τῶν
ton
καρπῶν
karpon
owoców
αὐτῶν
auton
ich
ἐπιγνώσεσθε
epignosesthe
rozpoznacie
αὐτούς.
autus.
ich.
μήτι
meti
Czy
συλλέγουσιν
syllegusin
zbierają
ἀπὸ
apo
z
ἀκανθῶν
akanthon
cierni
σταφυλὰς
staphylas
kiście winogron
he
lub
ἀπὸ
apo
z
τριβόλων
tribolon
ostów
σῦκα;
syka?
figi?
7,17
οὕτως
hutos
Więc
πᾶν
pan
każde
δένδρον
dendron
drzewo
ἀγαθὸν
agathon
dobre,
καρποὺς
karpus
owoce
καλοὺς
kalus
dobre
ποιεῖ,
poiei,
wydaje,16
τὸ
to
δὲ
de
zaś
σαπρὸν
sapron
zgniłe17
δένδρον
dendron
drzewo,
καρποὺς
karpus
owoce
πονηροὺς
ponerus
złe
ποιεῖ·
poiei;
wydaje.
7,18
οὐ
u
Nie
δύναται
dynatai
jest w stanie
δένδρον
dendron
drzewo
ἀγαθὸν
agathon
dobre
καρποὺς
karpus
owoców
πονηροὺς
ponerus
złych
ποιεῖν
poiein
wydawać
[ἐνεγκεῖν],
[enegkein],
[przynosić],
οὐδὲ
ude
i nie
δένδρον
dendron
drzewo
σαπρὸν
sapron
zgniłe
καρποὺς
karpus
owoców
καλοὺς
kalus
dobrych
ποιεῖν
poiein
wydawać
[ἐνεγκεῖν].
[enegkein].
[przynosić].
7,19
πᾶν
pan
Każde
δένδρον
dendron
drzewo
μὴ
me
nie
ποιοῦν
poiun
wydające
καρπὸν
karpon
owocu
καλὸν
kalon
dobrego,
ἐκκόπτεται
ekkoptetai
ścinane jest
καὶ
kai
i
εἰς
eis
w
πῦρ
pyr
ogień
βάλλεται.
balletai.
rzucane.
7,20
ἄραγε
arage
Więc
ἀπὸ
apo
po
τῶν
ton
καρπῶν
karpon
owocach
αὐτῶν
auton
ich
ἐπιγνώσεσθε
epignosesthe
poznacie
αὐτούς.
autus.
ich.
 
Słowa i czyny
7,21
Οὐ
u
Nie
πᾶς
pas
każdy
ho
λέγων
legon
mówiący
μοι
moi
mi:
Κύριε
Kyrie
Panie,
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
εἰσελεύσεται
eiseleusetai
wejdzie
εἰς
eis
do
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
Królestwa
τῶν
ton
οὐρανῶν,
uranon,
Niebios,
ἀλλ’
all'
ale
ho
ποιῶν
poion
czyniący
τὸ
to
θέλημα
thelema
wolę
τοῦ
tu
Πατρός
Patros
Ojca
μου
mu
Mego
τοῦ
tu
ἐν
en
w
τοῖς
tois
οὐρανοῖς.
uranois.
Niebiosach.
7,22
πολλοὶ
polloi
Liczni
ἐροῦσίν
erusin
mówić będą
μοι
moi
mi
ἐν
en
w
ἐκείνῃ
ekeine
tym
τῇ
te
ἡμέρᾳ
hemera
dniu:
Κύριε
Kyrie
Panie,
Κύριε,
Kyrie,
Panie,
οὐ
u
nie
τῷ
to
σῷ
so
Twym
ὀνόματι
onomati
imieniem
ἐπροφητεύσαμεν,
epropheteusamen,
prorokowaliśmy,
καὶ
kai
i
τῷ
to
σῷ
so
Twym
ὀνόματι
onomati
imieniem
δαιμόνια
daimonia
demony
ἐξεβάλομεν,
exebalomen,
wyrzucaliśmy?
καὶ
kai
I
τῷ
to
σῷ
so
Twym
ὀνόματι
onomati
imieniem
δυνάμεις
dynameis
cudów18
πολλὰς
pollas
licznych
ἐποιήσαμεν;
epoiesamen?
dokonaliśmy?
7,23
καὶ
kai
I
τότε
tote
wtedy
ὁμολογήσω
homologeso
wyznam
αὐτοῖς
autois
im,
ὅτι
hoti
że:
Οὐδέποτε
udepote
Nigdy [nie]
ἔγνων
egnon
poznałem
ὑμᾶς·.
hymas;.
was,
ἀποχωρεῖτε
apochoreite
odejdźcie
ἀπ’
ap'
ode
ἐμοῦ
emu
mnie
οἱ
hoi
ἐργαζόμενοι
ergadzomenoi
wykonawcy
τὴν
ten
ἀνομίαν
anomian
bezprawia.19
 
Dwa fundamenty
7,24
Πᾶς
Pas
Każdy
οὖν
un
więc,
ὅστις
hostis
kto
ἀκούει
akuei
słucha
μου
mu
Mych
τοὺς
tus
λόγους
logus
słów
τούτους
tutus
tych
καὶ
kai
i
ποιεῖ
poiei
wykonuje
αὐτούς,
autus,
je,
ὁμοιωθήσεται
homoiothesetai
przyrównany zostanie
ἀνδρὶ
andri
mężowi
φρονίμῳ,
fronimo,
rozważnemu,
ὅστις
hostis
który
ᾠκοδόμησεν
okodomesen
zbudował
αὐτοῦ
autu
jego
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
dom
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
πέτραν.
petran.
skale.
7,25
καὶ
kai
I
κατέβη
katebe
spadła
he
βροχὴ
broche
ulewa
καὶ
kai
i
ἦλθον
elthon
przyszły
οἱ
hoi
ποταμοὶ
potamoi
rzeki
καὶ
kai
i
ἔπνευσαν
epneusan
dmuchnęły
οἱ
hoi
ἄνεμοι
anemoi
wiatry
καὶ
kai
i
προσέπεσαν
prosepesan
uderzyły20
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
dom
ἐκείνῃ,
ekeine,
ten,
καὶ
kai
i
οὐκ
uk
nie
ἔπεσεν·
epesen;
upadł.
τεθεμελίωτο
tethemelioto
ugruntowany [był]
γὰρ
gar
bowiem
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
πέτραν.
petran.
skale.
7,26
καὶ
kai
I
πᾶς
pas
każdy,
ho
ἀκούων
akuon
słuchający
μου
mu
Mych
τοὺς
tus
λόγους
logus
słów
τούτους
tutus
tych
καὶ
kai
i
μὴ
me
nie
ποιῶν
poion
wykonujący
αὐτοὺς
autus
ich,
ὁμοιωθήσεται
homoiothesetai
przyrównany zostanie
ἀνδρὶ
andri
mężowu
μωρῷ,
moro,
głupiemu,
ὅστις
hostis
który
ᾠκοδόμησεν
okodomesen
zbudował
αὐτοῦ
autu
jego
τὴν
ten
οἰκίαν
oikian
dom
ἐπὶ
epi
na
τὴν
ten
ἄμμον.
ammon.
piasku.
7,27
καὶ
kai
I
κατέβη
katebe
spadła
he
βροχὴ
broche
ulewa
καὶ
kai
i
ἦλθον
elthon
przyszły
οἱ
hoi
ποταμοὶ
potamoi
rzeki
καὶ
kai
i
ἔπνευσαν
epneusan
dmuchnęły
οἱ
hoi
ἄνεμοι
anemoi
wiatry
καὶ
kai
i
προσέκοψαν
prosekopsan
uderzyły
τῇ
te
οἰκίᾳ
oikia
dom
ἐκείνῃ,
ekeine,
ten,
καὶ
kai
i
ἔπεσεν,
epesen,
upadł,
καὶ
kai
i
ἦν
en
był
he
πτῶσις
ptosis
upadek
αὐτῆς
autes
jego
μεγάλη.
megale.
wielki.
7,28
Καὶ
Kai
I
ἐγένετο
egeneto
stało się,
ὅτε
hote
że kiedy
ἐτέλεσεν
etelesen
zakończył
ho
Ἰησοῦς
Iesus
Jezus
τοὺς
tus
λόγους
logus
słowa
τούτους,
tutus,
te,
ἐξεπλήσσοντο
exeplessonto
zadziwili się
οἱ
hoi
ὄχλοι
ochloi
ludzie
ἐπὶ
epi
na
τῇ
te
διδαχῇ
didache
naukę
αὐτοῦ·
autu;
Jego.
7,29
ἦν
en
Był
γὰρ
gar
bowiem
διδάσκων
didaskon
nauczający
αὐτοὺς
autus
ich
ὡς
hos
ἐξουσίαν
exusian
władzę21
ἔχων,
echon,
mający,
καὶ
kai
i
οὐχ
uch
nie
ὡς
hos
jak
οἱ
hoi
γραμματεῖς
grammateis
uczeni w piśmie
αὐτῶν.
auton.
ich.
 

 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Copyright © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org