Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza

Ewangelia Jana

Rozdział 3

 
3,1
Ἦν
En
δὲ
de
ἄνθρωπος
anthropos
ἐκ
ek
τῶν
ton
Φαρισαίων,
Pharisaion,
Νικόδημος
Nikodemos
ὄνομα
onoma
αὐτῷ,
auto,
ἄρχων
archon
τῶν
ton
Ἰουδαίων·
Iudaion;
3,2
οὗτος
hutos
ἦλθεν
elthen
πρὸς
pros
αὐτὸν
auton
νυκτὸς
nyktos
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
αὐτῷ
auto
Ῥαββεί,
Rabbei,
οἴδαμεν
oidamen
ὅτι
hoti
ἀπὸ
apo
Θεοῦ
Theu
ἐλήλυθας
elelythas
διδάσκαλος·
didaskalos;
οὐδεὶς
udeis
γὰρ
gar
δύναται
dynatai
ταῦτα
tauta
τὰ
ta
σημεῖα
semeia
ποιεῖν
poiein
ha
σὺ
sy
ποιεῖς,
poieis,
ἐὰν
ean
μὴ
me
e
ho
Θεὸς
Theos
μετ’
met'
αὐτοῦ.
autu.
3,3
ἀπεκρίθη
apekrithe
Ἰησοῦς
Iesus
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
αὐτῷ
auto
Ἀμὴν
Amen
ἀμὴν
amen
λέγω
lego
σοι,
soi,
ἐὰν
ean
μή
me
τις
tis
γεννηθῇ
gennethe
ἄνωθεν,
anothen,
οὐ
u
δύναται
dynatai
ἰδεῖν
idein
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
3,4
λέγει
legei
πρὸς
pros
αὐτὸν
auton
ho
Νικόδημος
Nikodemos
Πῶς
Pos
δύναται
dynatai
ἄνθρωπος
anthropos
γεννηθῆναι
gennethenai
γέρων
geron
ὤν;
on?
μὴ
me
δύναται
dynatai
εἰς
eis
τὴν
ten
κοιλίαν
koilian
τῆς
tes
μητρὸς
metros
αὐτοῦ
autu
δεύτερον
deuteron
εἰσελθεῖν
eiselthein
καὶ
kai
γεννηθῆναι;
gennethenai?
3,5
ἀπεκρίθη
apekrithe
Ἰησοῦς
Iesus
Ἀμὴν
Amen
ἀμὴν
amen
λέγω
lego
σοι,
soi,
ἐὰν
ean
μή
me
τις
tis
γεννηθῇ
gennethe
ἐξ
ex
ὕδατος
hydatos
καὶ
kai
Πνεύματος,
Pneumatos,
οὐ
u
δύναται
dynatai
εἰσελθεῖν
eiselthein
εἰς
eis
τὴν
ten
βασιλείαν
basileian
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
3,6
τὸ
to
γεγεννημένον
gegennemenon
ἐκ
ek
τῆς
tes
σαρκὸς
sarkos
σάρξ
sarx
ἐστιν,
estin,
καὶ
kai
τὸ
to
γεγεννημένον
gegennemenon
ἐκ
ek
τοῦ
tu
Πνεύματος
Pneumatos
πνεῦμά
pneuma
ἐστιν.
estin.
3,7
μὴ
me
θαυμάσῃς
thaumases
ὅτι
hoti
εἶπόν
eipon
σοι
soi
Δεῖ
Dei
ὑμᾶς
hymas
γεννηθῆναι
gennethenai
ἄνωθεν.
anothen.
3,8
τὸ
to
πνεῦμα
pneuma
ὅπου
hopu
θέλει
thelei
πνεῖ,
pnei,
καὶ
kai
τὴν
ten
φωνὴν
phonen
αὐτοῦ
autu
ἀκούεις,
akueis,
ἀλλ’
all'
οὐκ
uk
οἶδας
oidas
πόθεν
pothen
ἔρχεται
erchetai
καὶ
kai
ποῦ
pu
ὑπάγει·
hypagei;
οὕτως
utos
ἐστὶν
estin
πᾶς
pas
ho
γεγεννημένος
gegennemenos
ἐκ
ek
τοῦ
tu
Πνεύματος.
Pneumatos.
3,9
ἀπεκρίθη
apekrithe
Νικόδημος
Nikodemos
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
αὐτῷ
auto
Πῶς
Pos
δύναται
dynatai
ταῦτα
tauta
γενέσθαι;
genesthai?
3,10
ἀπεκρίθη
apekrithe
Ἰησοῦς
Iesus
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
αὐτῷ
auto
Σὺ
Sy
εἶ
ei
ho
διδάσκαλος
didaskalos
τοῦ
tu
Ἰσραὴλ
Israel
καὶ
kai
ταῦτα
tauta
οὐ
u
γινώσκεις;
ginoskeis?
3,11
ἀμὴν
amen
ἀμὴν
amen
λέγω
lego
σοι
soi
ὅτι
hoti
ho
οἴδαμεν
oidamen
λαλοῦμεν
lalumen
καὶ
kai
ho
ἑωράκαμεν
heorakamen
μαρτυροῦμεν,
martyrumen,
καὶ
kai
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
ἡμῶν
hemon
οὐ
u
λαμβάνετε.
lambanete.
3,12
εἰ
ei
τὰ
ta
ἐπίγεια
epigeia
εἶπον
eipon
ὑμῖν
hymin
καὶ
kai
οὐ
u
πιστεύετε,
pisteuete,
πῶς
pos
ἐὰν
ean
εἴπω
eipo
ὑμῖν
hymin
τὰ
ta
ἐπουράνια
epurania
πιστεύσετε;
pisteusete?
3,13
καὶ
kai
οὐδεὶς
udeis
ἀναβέβηκεν
anabebeken
εἰς
eis
τὸν
ton
οὐρανὸν
uranon
εἰ
ei
μὴ
me
ho
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
καταβάς,
katabas,
ho
Υἱὸς
Hyios
τοῦ
tu
ἀνθρώπου.
anthropu.
3,14
καὶ
kai
καθὼς
kathos
Μωϋσῆς
Muses
ὕψωσεν
hypsosen
τὸν
ton
ὄφιν
ophin
ἐν
en
τῇ
te
ἐρήμῳ,
eremo,
οὕτως
utos
ὑψωθῆναι
hypsothenai
δεῖ
dei
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
τοῦ
tu
ἀνθρώπου,
anthropu,
3,15
ἵνα
hina
πᾶς
pas
ho
πιστεύων
pisteuon
ἐν
en
αὐτῷ
auto
ἔχῃ
eche
ζωὴν
zoen
αἰώνιον.
aionion.
3,16
Οὕτως
utos
γὰρ
gar
ἠγάπησεν
egapesen
ho
Θεὸς
Theos
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
ὥστε
hoste
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
τὸν
ton
μονογενῆ
monogene
ἔδωκεν,
edoken,
ἵνα
hina
πᾶς
pas
ho
πιστεύων
pisteuon
εἰς
eis
αὐτὸν
auton
μὴ
me
ἀπόληται
apoletai
ἀλλ’
all'
ἔχῃ
eche
ζωὴν
zoen
αἰώνιον.
aionion.
3,17
οὐ
u
γὰρ
gar
ἀπέστειλεν
apesteilen
ho
Θεὸς
Theos
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
εἰς
eis
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
ἵνα
hina
κρίνῃ
krine
τὸν
ton
κόσμον,
kosmon,
ἀλλ’
all'
ἵνα
hina
σωθῇ
sothe
ho
κόσμος
kosmos
δι’
di'
αὐτοῦ.
autu.
3,18
ho
πιστεύων
pisteuon
εἰς
eis
αὐτὸν
auton
οὐ
u
κρίνεται·
krinetai;
ho
μὴ
me
πιστεύων
pisteuon
ἤδη
ede
κέκριται,
kekritai,
ὅτι
hoti
μὴ
me
πεπίστευκεν
pepisteuken
εἰς
eis
τὸ
to
ὄνομα
onoma
τοῦ
tu
μονογενοῦς
monogenus
Υἱοῦ
Hyiu
τοῦ
tu
Θεοῦ.
Theu.
3,19
αὕτη
aute
δέ
de
ἐστιν
estin
he
κρίσις,
krisis,
ὅτι
hoti
τὸ
to
φῶς
phos
ἐλήλυθεν
elelythen
εἰς
eis
τὸν
ton
κόσμον
kosmon
καὶ
kai
ἠγάπησαν
egapesan
οἱ
oi
ἄνθρωποι
anthropoi
μᾶλλον
mallon
τὸ
to
σκότος
skotos
he
τὸ
to
φῶς·
phos;
ἦν
en
γὰρ
gar
αὐτῶν
auton
πονηρὰ
ponera
τὰ
ta
ἔργα.
erga.
3,20
πᾶς
pas
γὰρ
gar
ho
φαῦλα
phaula
πράσσων
prasson
μισεῖ
misei
τὸ
to
φῶς
phos
καὶ
kai
οὐκ
uk
ἔρχεται
erchetai
πρὸς
pros
τὸ
to
φῶς,
phos,
ἵνα
hina
μὴ
me
ἐλεγχθῇ
elegchthe
τὰ
ta
ἔργα
erga
αὐτοῦ·
autu;
3,21
ho
δὲ
de
ποιῶν
poion
τὴν
ten
ἀλήθειαν
aletheian
ἔρχεται
erchetai
πρὸς
pros
τὸ
to
φῶς,
phos,
ἵνα
hina
φανερωθῇ
phanerothe
αὐτοῦ
autu
τὰ
ta
ἔργα
erga
ὅτι
hoti
ἐν
en
Θεῷ
Theo
ἐστιν
estin
εἰργασμένα.
eirgasmena.
3,22
Μετὰ
Meta
ταῦτα
tauta
ἦλθεν
elthen
ho
Ἰησοῦς
Iesus
καὶ
kai
οἱ
oi
μαθηταὶ
mathetai
αὐτοῦ
autu
εἰς
eis
τὴν
ten
Ἰουδαίαν
Iudaian
γῆν,
gen,
καὶ
kai
ἐκεῖ
ekei
διέτριβεν
dietriben
μετ’
met'
αὐτῶν
auton
καὶ
kai
ἐβάπτιζεν.
ebaptizen.
3,23
ἦν
en
δὲ
de
καὶ
kai
Ἰωάνης
Ioanes
βαπτίζων
baptizon
ἐν
en
Αἰνὼν
Ainon
ἐγγὺς
eggys
τοῦ
tu
Σαλείμ,
Saleim,
ὅτι
hoti
ὕδατα
hydata
πολλὰ
polla
ἦν
en
ἐκεῖ,
ekei,
καὶ
kai
παρεγίνοντο
pareginonto
καὶ
kai
ἐβαπτίζοντο·
ebaptizonto;
3,24
οὔπω
upo
γὰρ
gar
ἦν
en
βεβλημένος
beblemenos
εἰς
eis
τὴν
ten
φυλακὴν
phylaken
Ἰωάνης.
Ioanes.
3,25
Ἐγένετο
Egeneto
οὖν
un
ζήτησις
zetesis
ἐκ
ek
τῶν
ton
μαθητῶν
matheton
Ἰωάνου
Ioanu
μετὰ
meta
Ἰουδαίου
Iudaiu
περὶ
peri
καθαρισμοῦ.
katharismu.
3,26
καὶ
kai
ἦλθον
elthon
πρὸς
pros
τὸν
ton
Ἰωάνην
Ioanen
καὶ
kai
εἶπαν
eipan
αὐτῷ
auto
Ῥαββεί,
Rabbei,
ὃς
hos
ἦν
en
μετὰ
meta
σοῦ
su
πέραν
peran
τοῦ
tu
Ἰορδάνου,
Iordanu,
ho
σὺ
sy
μεμαρτύρηκας,
memartyrekas,
ἴδε
ide
οὗτος
hutos
βαπτίζει
baptizei
καὶ
kai
πάντες
pantes
ἔρχονται
erchontai
πρὸς
pros
αὐτόν.
auton.
3,27
ἀπεκρίθη
apekrithe
Ἰωάνης
Ioanes
καὶ
kai
εἶπεν
eipen
Οὐ
u
δύναται
dynatai
ἄνθρωπος
anthropos
λαμβάνειν
lambanein
οὐδὲν
uden
ἐὰν
ean
μὴ
me
e
δεδομένον
dedomenon
αὐτῷ
auto
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ.
uranu.
3,28
αὐτοὶ
autoi
ὑμεῖς
hymeis
μοι
moi
μαρτυρεῖτε
martyreite
ὅτι
hoti
εἶπον
eipon
Οὐκ
uk
εἰμὶ
eimi
ἐγὼ
ego
ho
Χριστός,
Khristos,
ἀλλ’
all'
ὅτι
hoti
Ἀπεσταλμένος
Apestalmenos
εἰμὶ
eimi
ἔμπροσθεν
emprosthen
ἐκείνου.
ekeinu.
3,29
Ho
ἔχων
echon
τὴν
ten
νύμφην
nymphen
νυμφίος
nymphios
ἐστίν·
estin;
ho
δὲ
de
φίλος
philos
τοῦ
tu
νυμφίου
nymphiu
ho
ἑστηκὼς
hestekos
καὶ
kai
ἀκούων
akuon
αὐτοῦ,
autu,
χαρᾷ
chara
χαίρει
chairei
διὰ
dia
τὴν
ten
φωνὴν
phonen
τοῦ
tu
νυμφίου.
nymphiu.
αὕτη
aute
οὖν
un
he
χαρὰ
chara
he
ἐμὴ
eme
πεπλήρωται.
peplerotai.
3,30
ἐκεῖνον
ekeinon
δεῖ
dei
αὐξάνειν,
auxanein,
ἐμὲ
eme
δὲ
de
ἐλαττοῦσθαι.
elattusthai.
3,31
Ho
ἄνωθεν
anothen
ἐρχόμενος
erchomenos
ἐπάνω
epano
πάντων
panton
ἐστίν·
estin;
ho
ὢν
hon
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς
ges
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς
ges
ἐστιν
estin
καὶ
kai
ἐκ
ek
τῆς
tes
γῆς
ges
λαλεῖ.
lalei.
ho
ἐκ
ek
τοῦ
tu
οὐρανοῦ
uranu
ἐρχόμενος
erchomenos
ἐπάνω
epano
πάντων
panton
ἐστίν·
estin;
3,32
ho
ἑώρακεν
heoraken
καὶ
kai
ἤκουσεν,
ekusen,
τοῦτο
tuto
μαρτυρεῖ,
martyrei,
καὶ
kai
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
αὐτοῦ
autu
οὐδεὶς
udeis
λαμβάνει.
lambanei.
3,33
ho
λαβὼν
labon
αὐτοῦ
autu
τὴν
ten
μαρτυρίαν
martyrian
ἐσφράγισεν
esphragisen
ὅτι
hoti
ho
Θεὸς
Theos
ἀληθής
alethes
ἐστιν.
estin.
3,34
ὃν
hon
γὰρ
gar
ἀπέστειλεν
apesteilen
ho
Θεὸς
Theos
τὰ
ta
ῥήματα
Remata
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
λαλεῖ·
lalei;
οὐ
u
γὰρ
gar
ἐκ
ek
μέτρου
metru
δίδωσιν
didosin
τὸ
to
Πνεῦμα.
Pneuma.
3,35
ho
Πατὴρ
Pater
ἀγαπᾷ
agapa
τὸν
ton
Υἱόν,
Hyion,
καὶ
kai
πάντα
panta
δέδωκεν
dedoken
ἐν
en
τῇ
te
χειρὶ
cheiri
αὐτοῦ.
autu.
3,36
ho
πιστεύων
pisteuon
εἰς
eis
τὸν
ton
Υἱὸν
Hyion
ἔχει
echei
ζωὴν
zoen
αἰώνιον·
aionion;
ho
δὲ
de
ἀπειθῶν
apeithon
τῷ
to
Υἱῷ
Hyio
οὐκ
uk
ὄψεται
opsetai
ζωήν,
zoen,
ἀλλ’
all'
he
ὀργὴ
orge
τοῦ
tu
Θεοῦ
Theu
μένει
menei
ἐπ’
ep'
αὐτόν.
auton.
 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

NPI – Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza
Copyright © 2021 Kościół Chrześcijan Baptystów w Nowym Dworze Mazowieckim. Released under the Creative Commons Attribution No Derivatives License 4.0.

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org