Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

Ewangelia Jana

Rozdział 3

1. Był wśród p'ruszim człowiek imieniem Nakdimon, jeden z dostojników wśród Judejczyków.  2. Człowiek ten przyszedł do Jeszui nocą i powiedział do Niego: "Rabbi, wiemy, że od Boga pochodzi to, że przyszedłeś jako nauczyciel, bo nikt nie może czynić tych cudów, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg nie jest z nim".  3. "Rzeczywiście - odrzekł mu Jeszua. - Powiadam ci, że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo z wysoka, nie może ujrzeć Królestwa Bożego".  4. Nakdimon powiedział do Niego: "W jaki sposób człowiek dorosły może się "urodzić"? Czy może wejść z powrotem do łona matki i narodzić się po raz drugi?".  5. Jeszua odparł: "Tak, w istocie, powiadam ci, że jeśli się człowiek nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.  6. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem.  7. Nie dziw się tak, gdy ci mówię, że musisz się urodzić jeszcze raz z wysoka!  8. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i słyszysz jego odgłos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha".  9. Nakdimon odrzekł: "Jak się to może stać?"  10. Jeszua odpowiedział mu: "Piastujesz w Isra'elu urząd nauczyciela, a tego nie wiesz?  11. Doprawdy! Powiadam ci, że to, o czym mówimy, wiemy, a to, czego dajemy dowody, widzieliśmy, ale wy nie uznajecie naszych dowodów!  12. Jeśli nie wierzycie mi, kiedy wam mówię o rzeczach ze świata, to jak uwierzycie mi, kiedy będę wam mówił o rzeczach z nieba?  13. Nikt nie wstąpił do nieba. Jest tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy.  14. Jak Mosze wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,  15. aby każdy, kto pokłada w nim ufność, mógł mieć życie wieczne.  16. Bo Bóg tak ukochał świat, że dał swego jedynego i niepowtarzalnego w swoim rodzaju Syna, aby każdy, kto pokłada w nim ufność, miał życie wieczne, nie doznał zaś zupełnej zagłady.  17. Bo Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, lecz raczej aby przez niego świat mógł zostać zbawiony.  18. Ci, którzy pokładają w nim ufność, nie są sądzeni; ci, którzy nie ufają, już zostali osądzeni, bo nie złożyli ufności w tym, który jest jedynym i niepowtarzalnym w swym rodzaju Synem Bożym.  19. A sąd jest taki: światłość przyszła na świat, ale ludzie umiłowali bardziej ciemność niż światło. Czemu? Bo ich czyny były nikczemne.  20. Bo każdy, kto czyni zło, nienawidzi światła i unika go, tak aby jego czyny nie wyszły na jaw.  21. Lecz każdy, kto czyni to, co prawdziwe, przychodzi do światła, aby wszyscy mogli zobaczyć, że jego czyny są dokonywane w Bogu".  22. Później Jeszua i Jego talmidim udali się na wiejskie obszary J'hudy, gdzie pozostawał z nimi przez jakiś czas, zanurzając ludzi.  23. Jochanan też zanurzał w Einaim, koło Szalem, bo było tam mnóstwo wody, a ludzie wciąż przychodzili, aby ich zanurzyć.  24. (Było to przed uwięzieniem Jochanana).  25. Wywiązała się dyskusja pomiędzy niektórymi talmidim Jochanana a pewnym Judejczykiem co do obmyć obrzędowych.  26. I przyszli do Jochanana, i powiedzieli mu: "Rabbi, znasz tego człowieka, który był z tobą po drugiej stronie Jardenu, tego, o którym mówiłeś? Otóż on tutaj jest. Zanurza. I wszyscy idą do niego!".  27. Jochanan odpowiedział: "Nikt nie może niczego otrzymać, jeśli nie zostało mu to dane z Nieba.  28. Sami możecie potwierdzić, że nie mówiłem, iż jestem Mesjaszem, ale że zostałem posłany przed Nim.  29. Oblubieniec to ten, który ma oblubienicę; lecz przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, nie posiada się z radości na dźwięk głosu oblubieńca. Więc teraz moja radość jest pełna.  30. On musi stawać się coraz ważniejszy, ja tymczasem coraz mniej ważny.  31. Ten, który przychodzi z wysoka, jest ponad wszystkim. Ten, który jest z ziemi, jest z ziemi i mówi z ziemskiego punktu widzenia; Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkim.  32. Zaświadcza On o tym, co naprawdę widział i słyszał, mimo to nikt nie przyjmuje tego, co On mówi!  33. Kto jednak przyjmie to, co On mówi, potwierdza fakt, że Bóg jest prawdomówny,  34. bo Ten, którego Bóg posłał, wypowiada słowa Boże. Bo Bóg nie dał Mu swego Ducha w ograniczonym zakresie -  35. Ojciec kocha Syna i wszystko powierzył w Jego ręce.  36. Kto pokłada ufność w Synu, ma życie wieczne. Ale kto nie jest posłuszny Synowi, nie ujrzy tego życia, lecz nadal podlega gniewowi Bożemu". 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org