Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

List do Rzymian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 49 lat).
Czas:
Ok. 57 r. po Chr.
Miejsce:
Korynt.
Cel:
Przedstawienie Rzymianom poglądu na usprawiedliwienie i życie w Chrystusie, przed planowaną wizytą w ich wspólnocie.
Temat:
Usprawiedliwienie, którego podstawą jest wiara.

Rozdział 1

1. Od Sza'ula, niewolnika Mesjasza Jeszui, wysłannika - gdyż zostałem powołany i wyznaczony do Bożej Dobrej Nowiny.  2. Tę Dobrą Nowinę obiecał Bóg już wcześniej przez swych proroków w Tanach.  3. Dotyczy ona Jego Syna - fizycznie pochodzi On od Dawida;  4. duchowo okazał się On z mocą Synem Bożym, wyznaczonym przez swe zmartwychwstanie. Jest nim Jeszua Mesjasz, nasz Pan.  5. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i dano nam do wykonania dzieło wysłannika w Jego imieniu, aby posłuszeństwo wynikające z ufności szerzyć wśród wszystkich nie-Żydów,  6. w tym i was, którzy zostaliście powołani przez Jeszuę Mesjasza.  7. Do tych wszystkich w Rzymie, których miłuje Bóg, którzy zostali powołani, którzy zostali dla Niego zastrzeżeni: łaska wam i szalom od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszui Mesjasza.  8. Przede wszystkim dziękuję mojemu Bogu przez Jeszuę Mesjasza za was wszystkich, bo wieść o waszej ufności szerzy się po całym świecie.  9. Gdyż Bóg, któremu służę w moim duchu, szerząc Dobrą Nowinę o Jego Synu, jest mi świadkiem, że regularnie wspominam was  10. w swych modlitwach i zawsze modlę się, aby w jakiś sposób, teraz lub w przyszłości, udało mi się z woli Bożej przybyć do was w odwiedziny.  11. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł udzielić wam nieco daru duchowego, który może was umocnić,  12. czyli - innymi słowy - abyśmy przez mój pobyt wśród was mogli dzięki wspólnej wierze pokrzepić się wzajemnie.  13. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że choć aż dotąd były przeszkody, abym was odwiedził, to często planowałem to uczynić, aby mieć wśród was jakiś plon, tak jak mam wśród innych nie-Żydów.  14. Dłużny jestem zarówno cywilizowanym Grekom, jak i ludom barbarzyńskim, zarówno wykształconym, jak i pogrążonym w niewiedzy;  15. dlatego tak pragnę głosić Dobrą Nowinę również wam, którzy mieszkacie w Rzymie.  16. Bo nie wstydzę się Dobrej Nowiny, jest ona bowiem potężnym Bożym narzędziem niesienia zbawienia każdemu, kto wytrwale ufa, szczególnie Żydowi, ale w równym stopniu nie-Żydowi.  17. Bo w niej objawiono, w jaki sposób Bóg czyni ludzi sprawiedliwymi w swoich oczach; od początku zaś do końca dzieje się to przez ufność - jak to ujmuje Tanach: "Lecz człowiek sprawiedliwy żył będzie przez ufanie".  18. A objawiony jest gniew Boży z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niegodziwości ludzi, którzy w swej niegodziwości ciągle tłumią prawdę;  19. bo to, co o Bogu wiadomo, jest dla nich jawne, gdyż Bóg uczynił to dla nich jawnym.  20. Bo już od stworzenia wszechświata Jego niewidzialne przymioty - zarówno Jego wieczna moc, jak i Jego Boska natura - są wyraźnie widoczne, bo można je zrozumieć na podstawie Jego dzieł. Dlatego nie mają wymówki;  21. bo choć wiedzą, kim Bóg jest, nie oddają Mu chwały jako Bogu ani Mu nie dziękują. Przeciwnie, wyjałowieli w swoim myśleniu, a ich nierozumne serca zaćmiły się.  22. Podając się za mądrych, stali się głupcami!  23. W istocie zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na zwykłe obrazy, na przykład śmiertelnego człowieka albo ptaków, zwierząt albo gadów!  24. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę żądz ich serca, na haniebne wzajemne sponiewieranie ciał.  25. Zamienili prawdę Bożą na fałsz, oddając cześć i służąc rzeczom stworzonym, nie zaś Stwórcy - niech będzie Mu chwała na wieki. Amen.  26. Dlatego Bóg wydał ich na pastwę upodlających namiętności, tak że ich kobiety zamieniły naturalne związki płciowe na nienaturalne,  27. podobnie mężczyźni, porzuciwszy naturalne związki z płcią przeciwną, zapałali namiętnością ku sobie nawzajem, mężczyźni popełniając sromotę z innymi mężczyznami i we własnej osobie ponosząc stosowną karę za swe zboczenie.  28. Innymi słowy, ponieważ nie uznali Boga za godnego poznania, Bóg wydał ich na łup niegodnych sposobów myślenia, tak że czynią to, co nie przystoi.  29. Pełni są wszelakiej niegodziwości, zła, chciwości i nikczemności; nafaszerowani zazdrością, morderstwem, kłótliwością, nieuczciwością i złą wolą; to plotkarze,  30. oszczercy, nienawidzący Boga; są bezczelni, aroganccy i pyszałkowaci; knują nikczemne zamysły; nie są posłuszni rodzicom;  31. bez mózgu, bez wiary, bez serca i bez skrupułów.  32. Dobrze znają sprawiedliwy dekret Boży, że ci, którzy czynią takie rzeczy, zasługują na śmierć. Mimo to nie tylko nadal tak postępują, ale i przyklaskują innym, którzy robią to samo. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org