Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

I List do Koryntian

Rozdział 6

1. Jeśli ktoś z was ma skargę na drugiego, jak możecie iść przed pogańskich sędziów, a nie przed lud Boży?  2. Nie wiecie, że lud Boży będzie sądził wszechświat? Skoro macie sądzić wszechświat, to tak błahych spraw nie potraficie osądzić?  3. Czyż nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów - że nie wspomnę już o sprawach codziennego życia?  4. Jeśli zatem trzeba rozsądzić sprawy codziennego życia, czemu powierzacie to ludziom, którzy nie mają we Wspólnocie Mesjanicznej żadnego znaczenia?  5. Wstydźcie się, powiadam! Czy to możliwe, żeby nie było wśród was żadnego na tyle mądrego, aby umiał rozstrzygnąć spór między braćmi?  6. A tu brat wnosi sprawę przeciw bratu, i to przed niewierzącymi!  7. W istocie już to, że wnosicie sprawy przeciwko sobie, to wasza porażka. Czemu raczej nie doznać krzywdy? Czemu raczej nie zostać oszukanym?  8. Tymczasem wy sami krzywdzicie i oszukujecie, i to własnych braci!  9. To nie wiecie, że niesprawiedliwi nie będą mieć udziału w Królestwie Bożym? Nie łudźcie się - ludzie, którzy współżyją przed małżeństwem, którzy czczą bałwany, którzy już po ślubie współżyją z kimś, kogo nie poślubili, którzy czynnie lub biernie uprawiają homoseksualizm,  10. którzy kradną, są chciwi, upijają się, lżą, rabują - nikt z nich nie będzie miał udziału w Królestwie Bożym.  11. Tak niektórzy z was postępowali. Ale oczyściliście się, zostaliście zastrzeżeni dla Boga, uznano was za sprawiedliwych poprzez moc Pana Jeszui Mesjasza i Ducha naszego Boga.  12. Mówisz: "Wszystko mi wolno"? Być może, ale nie wszystko jest korzystne. "Wszystko mi wolno"? Być może, ale co do mnie, nie pozwolę, aby cokolwiek mną zawładnęło.  13. "Pokarm jest dla żołądka, a żołądek dla pokarmu"? Być może, ale Bóg położy kres im obu. Jednakże ciało nie jest dla rozwiązłości, tylko dla Pana, Pan zaś dla ciała.  14. Bóg wskrzesił Pana i wskrzesi też nas swą mocą.  15. To nie wiecie, że wasze ciała są członkami Mesjasza? Czy zatem mam wziąć członki Mesjasza i uczynić je członkami prostytutki? Nigdy w życiu!  16. Czyż nie wiecie, że człowiek, który łączy się z prostytutką, fizycznie staje się jedno z nią? Bo Tanach mówi: "Tych dwoje będzie jednym ciałem";  17. ale człowiek, który łączy się z Panem, jest jednym duchem.  18. Strzeżcie się rozwiązłości! Każdy inny grzech, jaki człowiek popełnia, jest na zewnątrz ciała, ale wszetecznik grzeszy przeciwko własnemu ciału.  19. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią dla Ruach Ha-Kodesz, który w was mieszka, któregoście otrzymali od Boga? Faktem jest, że nie należycie do siebie;  20. bo zostaliście kupieni za pewną cenę. Więc używajcie swych ciał, aby uwielbić Boga. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org