Nowy Testament z Perspektywy Żydowskiej

II List do Koryntian

Autor:
Apostoł Paweł (mógł mieć wówczas 48-50 lat).
Czas:
Między 55 a 57 r. po Chr.
Miejsce:
Macedonia.
Cel:
Odnowienie zaufania między apostołem a wspólnotą kościoła w Koryncie.
Temat:
Moc poprzez upokorzenie i słabość.

Rozdział 1

1. Sza'ul, z woli Bożej wysłannik Mesjasza Jeszui, i brat Tymoteusz do Bożej Wspólnoty Mesjanicznej w Koryncie, wraz z całym ludem Bożym na obszarze Achai:  2. łaska wam i szalom od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jeszui Mesjasza.  3. Niech będzie pochwalony Bóg Pana naszego Jeszui Mesjasza, Ojciec miłosierny, Bóg wszelkiego pokrzepienia i pociechy;  4. który pokrzepia nas we wszelkich naszych przeciwnościach, abyśmy mogli pokrzepiać innych we wszystkich przeciwnościach, jakich doświadczają, tym właśnie pokrzepieniem, którego sami doznaliśmy od Boga.  5. Bo jak cierpienia Mesjasza obfitują w nas, tak przez Mesjasza również nasze pokrzepienie obfituje.  6. Jeśli zatem my doświadczamy przeciwności, to dla waszego pokrzepienia i wyzwolenia; a jeśli my zostajemy pokrzepieni, powinno to pokrzepić i was, gdy musicie znosić cierpienia podobne do naszych.  7. Ponadto niezachwiana jest nasza nadzieja co do was, bo wiemy, że jak macie udział w cierpieniach, tak będziecie też mieć udział w pokrzepieniu.  8. Gdyż chcemy, bracia, abyście wiedzieli o przeciwnościach, jakie nas spotkały w prowincji Azja. Złożono na nas brzemię ponad nasze siły, tak że w rozpaczy zwątpiliśmy nawet, czy to przeżyjemy.  9. Czuliśmy w sercu, że wydano na nas wyrok śmierci. Stało się to jednak po to, aby skłonić nas do polegania nie na sobie samych, ale na Bogu, który wskrzesza umarłych!  10. Ocalił nas On z tak śmiertelnego niebezpieczeństwa - i ocali nas ponownie! Ten, w którym złożyliśmy nadzieję, będzie nam rzeczywiście dalej niósł ocalenie.  11. A i wy musicie pomóc - modlitwą za nas; bo im więcej ludzi się modli, tym więcej ludzi będzie składać dzięki, gdy ich modlitwa za nas zostanie wysłuchana.  12. Bo tym się szczycimy, że według zapewnień naszego sumienia, w swoim zachowaniu względem świata, szczególnie zaś względem was, postępowaliśmy otwarcie i ze zbożną czystością pobudek - nie według mądrości świata, ale zgodnie z daną przez Boga łaską.  13. W naszych listach nie ma żadnej ukrytej treści poza tym, co możecie odczytać i zrozumieć; a mam nadzieję, że zrozumiecie w pełni,  14. jak zresztą już po części nas zrozumieliście; tak że w Dniu naszego Pana Jeszui będziecie mogli być tak dumni z nas, jak my jesteśmy dumni z was.  15. Byłem o tym tak przekonany, że planowałem przybyć do was i ujrzeć was, abyście mogli skorzystać z drugich odwiedzin.  16. Chciałem was odwiedzić w drodze do Macedonii, odwiedzić was jeszcze raz w drodze powrotnej z Macedonii i żebyście mnie wyprawili w drogę do J'hudy.  17. Czy snułem plany zbyt pochopnie? A może snuję plany jak człowiek światowy, gotów bez mrugnięcia okiem rzec i "tak, tak", i "nie, nie"?  18. Jak pewne jest, że wiarygodny jest Bóg, tak i my nie mówimy "tak", gdy chcemy rzec "nie".  19. Bo Syn Boży, Mesjasz Jeszua, który był wśród was głoszony przez nas - czyli przeze mnie, Silę i Tymoteusza - nie był jednocześnie "tak" i "nie"; przeciwnie - u Niego zawsze jest "tak!"  20. Bo ile tylko obietnic złożył Bóg, wszystkie one znajdują swe "tak" w związku z Nim; dlatego przez Niego to mówimy "Amen", gdy oddajemy chwałę Bogu.  21. Ponadto to Bóg daje i nam, i wam trwałą jedność z Mesjaszem; On nas namaścił,  22. zapieczętował i dał nam do serc swego Ducha jako gwarancję na przyszłość.  23. Boga wzywam na świadka - On zna moje życie - że wstrzymałem się z przybyciem do Koryntu ze względu na was!  24. Nie chcemy wam dyktować, jak macie żyć w swej ufności do Mesjasza, bo w ufności waszej trwacie mocno. Lecz współdziałamy z wami z myślą o waszym szczęściu. 
 

Prawa autorskie i szczegółowe informacje

* Prezentowane treści należą do ich właścicieli i wydawców. Tekst pobrany z udostępnionych zasobów programu MyBible - www.ph4.org